Zlaté struny

RADOVÁNEK vyhlašuje inovativní kytarovou soutěž ZLATÉ STRUNY, nově nabídne prostor i začínajícím hudebním skupinám

Ve školním roce 2023/24 vyhlašuje Středisko volného času RADOVÁNEK inovativní projekt ZLATÉ STRUNY, soutěžní přehlídku jednotlivců a nově i hudebních skupin, navazující na 25 ročníků úspěšné hudební soutěže Zlatá struna.

Termín konání: 18.5.2024, 10:00-16:00
Místo konání: Moving station - kulturní centrum, Koperníkova 56 Plzeň

Cílem soutěže je vytvoření podmínek pro rozvoj hudebního zaměření dětí a mládeže. Vystoupení hodnotí odborná porota, která vyhodnotí technické dovednosti, interpretaci, hudební porozumění a celkový projev soutěžících.
Projekt si klade za cíl vytvářet v mladých lidech vztah ke kvalitní hudbě, umožnit jim jejich prezentaci na veřejnosti a posílit jejich zdravé sebevědomí. Zároveň chceme vyhovět požadavkům soutěžících i veřejnosti a následovat aktuální trendy ve zpracování hudebních nahrávek (mastering) jak v oblasti aplikací, software, tak umělé inteligence. Přehlídka pomáhá vytvářet v dětech a mládeži vztah k hudbě, umocněný prožitkem z vlastního vystupování a tvorby na profesionálně připravené scéně. Nové technologie pomohou dětem s vlastní reprodukcí a prezentací jejich tvorby a sledování nových trendů.

Registrace do soutěže

Plakát ZS2024 web