Proběhl již 5. ročník interaktivní soutěže pro žáky základních škol Plzeňského kraje na podporu Světového dne zraku

Dne 10 10. 2023 proběhl již 5. ročník interaktivní soutěže pro žáky základních škol Plzeňského kraje na podporu Světového dne zraku pod názvem Tma a život - Darkness and life.Cílem celé soutěže bylo uvést žáky 5. – 8. ročníků do interaktivního prostředí. To se povedlo a žáci měli možnost zažít velkou show, kde měli příležitost zjistit, „jaké je to nevidět,“ setkat se v týmu s protihráči, zažít zábavu a ponaučení, a také se setkat s šikovnými a talentovanými dětmi ze Střediska volného času RADOVÁNEK, které celou soutěž zpestřily svými vystoupeními. Za účinkující můžeme jmenovat například Storm ballet studio, Spider Dance Company a Pilsen Jaguars Cheerleaders.

Tato interaktivní soutěž se uskutečnila v sále TJ Lokomotiva Plzeň. Zúčastnilo se jí 10 škol z Plzně a okolí. Základní a mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči pomohla také připravit velkou část doprovodného programu. Do soutěže jsme pozvali 16. ZŠ Plzeň, 2. ZŠ Plzeň, 20. ZŠ Plzeň, 22. ZŠ Plzeň, 28. ZŠ Plzeň, 31. ZŠ Plzeň, Kaznějov, Dolní Bělou, Nýřany a Gymnázium Františka Křižíka Plzeň. V soutěži vyhrála ZŠ Nýřany, druzí byli žáci z Dolní Bělé a na třetím místě se umístila ZŠ Kaznějov. Na ploše TJ Lokomotiva soutěžilo 10 týmů s počtem 60 soutěžících žáků. V porotě zasedli, jako předsedkyně poroty paní Jitka Šlajchová, tajemník poroty pan Jaroslav Kubík z DDM Nýřany, pan Mgr. et Mgr. Milan Severa zástupce ředitelky SVČ RADOVÁNEK, paní Zuzana Poncarová a Mgr. Veronika Kreidlová, obě organizující soutěže SVČ RADOVÁNEK.

Velkou podporou pro nás byla Nadace Leontinka a paní ředitelka Barbora Hucková s ostatními partnery. Připravili pro žáky zajímavý doprovodný program na téma Světového dne zraku, aby jim ukázali, že život s těžkým zrakovým postižením může být plnohodnotný a pestrý, když si dokážeme navzájem pomáhat a také používat vhodné pomůcky.

Jedná se o preventivní projekt, který dětem přibližuje svět nevidomých a seznámit je s aktivitami, které umožňují nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem lépe se připravit na každodenní život. V jednotlivých soutěžních kolech si žáci vyzkoušeli plnit úkoly jako nevidomí. Naučili se tak nevidomé lépe poznat, pochopit a pomoci jim při potkávání se s nimi.

I pro diváky byl připraven zajímavý program a divácká soutěž, kterou všichni vyluštili excelentně. Ve sportovní hale se sešlo na této zajímavé soutěži téměř 450 žáků, pedagogů a spolupracujících partnerů. Soutěž moderovala Simona Andersová a Jakub Štěpánek.

Díky finančnímu příspěvku Plzeňského kraje bylo možné akci uspořádat ve velkokapacitní hale s profesionální projekcí, ozvučením a osvětlením. Projektu se tak mohli zúčastnit stovky účastníků z řad žáků základních škol a gymnázií. Pohled do světa nevidomých skrze interaktivní soutěž byl intenzivní nejen pro soutěžící, ale i pro diváky.