Vánočnění v Pallovce

Středisko volného času RADOVÁNEK v Plzni pořádá v předvánočním období akci pro děti i dospělé s názvem Vánočnění, zahrnující tvořivé vánoční dílny pro děti i dospělé, skvělá vystoupení dětí a mládeže z kroužků sportovních, tanečních a uměleckých. Nad touto akcí převzalo hlavní záštitu pracoviště Pallova, které disponuje velkým sálem s jevištěm a hledištěm o kapacitě
200 míst.
Kreativní dílny začínají od 14.30 hodin a zájemci si zde budou moci vyrobit a odnést domů netradiční vánoční přáníčka a dárkovky vyrobené různými výtvarnými technikami (enkaustika, embosing a další).

Pódiový program odstartuje v 16.30 hodin a budou zde k vidění vystoupení dětí a žáků kroužků RADOVÁNKU z různých oblastí zájmového vzdělávání
– tanec, sport, hudba.


Akci moderuje vedoucí pracoviště Pallova - Ivana Pokorová.

Účastnický poplatek na akci pro dospělé je 70,- Kč, dílny jsou za symbolickou cenu 20,- Kč.

Vánočnění je tradiční předvánoční akce, při které se mohou děti i rodiče na chvíli zastavit v předvánočním shonu a vnímat vánoční atmosféru .
Program akce bude nabitý, nálada vánoční, návštěvníkům bude otevřena kavárna s vánočním občerstvením.