Uspořádali jsme česko - německý camp

Uspořádali jsme česko - německý camp

Ve dnech 17. – 19. 12. 2018 se konal ČESKO-NĚMECKÝ CAMP, pořádaný Střediskem volného času RADOVÁNEK a Krajským parlamentem dětí a mládeže Plzeňského kraje – KPDM PK. Campu se zúčastnili aktivní žáci ZŠ a SŠ se zájmem o mezinárodní kulturní výměnu a navázání nových přátelství a vzájemné přeshraniční spolupráce.


Na základě uskutečněného setkání jsme došli k následujícím závěrům:

  • Mladí lidé mají zájem o hlubší spolupráci a kulturní výměnu na mezinárodní úrovni
  • Pozitivně nás překvapil zájem o účast na setkání z obou stran
  • Pozitivně nás překvapil i ohlas o aktivní spolupráci německých partnerů

Celkem se ČESKO-NĚMECKÉHO CAMPU zúčastnilo 23 žáků.

Shrnutí ČESKO-NĚMECKÉHO CAMPU z pohledu účastníka
Ve dnech 17. – 19. 12. 2018 se konal ČESKO-NĚMECKÝ CAMP, pořádaný Střediskem volného času RADOVÁNEK a Krajským parlamentem dětí a mládeže Plzeňského kraje – KPDM PK. V jedenáct hodin jsme se všichni sešli i s Němci z Weidenu a akce začala slavnostním obědem. Po něm nás čekal ice breaker, tedy hra na sblížení. Ten byl proveden formou papíru s otázkami, které jsme měli položit každému účastníkovi campu. Z našeho pohledu to byla zajímavá hra, při které jsme se dozvěděli i nějaké zajímavosti o našich společnících. Následně jsme absolvovali “stadtrallye“, kdy jsme dostali za úkol vyfotit se u pěti plzeňských objektů a zároveň si o nich zjistit nějaké informace. Aktivita probíhala ve skupinkách po čtyřech, tvořených dvěma Němci a dvěma Čechy. Poté nás čekal zlatý hřeb pondělního dne, a to návštěva pivovaru, kde jsme měli zarezervovanou prohlídku. Na zletilé účastníky poté čekala ještě jedna malá třešnička na dortu, a to ochutnávka piva přímo ze sudů.
Druhý den jsme začali prohlídkou v Českém rozhlase Plzeň, kde nás prováděl samotný pan šéfredaktor. Dozvěděli jsme se, jak byla tato budova postavena a také spoustu z její historie. Mimoto jsme navštívili živé vysílání, kde zrovna probíhala debata s Petrem Jandou. Po skončení exkurze proběhl rozhovor s německými účastníky a jejich paní učitelkou. Následoval oběd a po něm cesta na Krajský úřad, kde nám byl představen projekt Zlatá Stezka, na kterém se podílí Plzeňský kraj, Jihočeský kraj a Bavorsko. Cílem tohoto projektu je zrekonstruovat bývalé obchodní stezky, které vedly přes tato území. Po skončení prezentace následovaly dvě zasloužené hodiny volného čas. Náplní úterního večera a středečního dopoledne byly například kreativní workshopy, anebo vymýšlení následujícího campu.

Karel PETRIKOVIČ, účastník