Česko-německý tábor 2023, tentokrát ve Střelských Hošticích

Česko-německý tábor se koná pravidelně ve spolupráci s partnerským městem Regensburg. Tentokrát se tábor konal na české straně ve Střelských Hošticích. Účastníci tábora zde poznávali místní přírodu a turistické cíle v okolí. Během pobytu probíhaly aktivity na stmelování a vzájemné porozumění obou skupin.

Po příjezdu jsme seznámili děti s ubytováním, s blízkým okolím a pravidly tábora. Nedělní program byl věnován poznávání městečka Střelské Hoštice, návštěvě muzea a odpoledne přijeli hasiči na ukázku vozu a vybavení a děti byli seznámeni jak zacházet s ohněm v přírodě.
V pondělí jsme šli na pěší celodenní výlet do Horažďovic, kde jsme si prohlédli historické centrum, a děti dostaly oblíbený rozchod. Další den jsme věnovali pohybovým aktivitám ve dvojjazyčných dvojicích. Proběhla také lekce jógy a večer děti malovaly na textil. Ve středu jsme navštívili hrad Rabí, hráli hry a večer opékali buřty. Čtvrtek byl zaměřený na poznávání přírody, rostlin, stromů a věnovali jsme se také jazykovým hrám – scrable. Přes odpoledne si děti měly připravit divadelní scénky na večerní party. A večerní party to byla nejoblíbenější bod programu. Předposlední den jsme navštívili město Strakonice bohaté na národní kulturu, místní muzeum, historické centrum to vše se dětem líbilo. Navštívili jsme také místní repliku Stonehedge.

Po celou dobu tábora děti poznávaly cizí jazyk, pracovaly ve skupinách na zadaných úkolech. Jazykové hry, táborové aktivity a týmové hry pomohly k rychlejšímu poznávání jazyka, ale i k vzájemnému sblížení dětí. Z akce si účastníci odnesli mezinárodní přátelství a schopnost překonávat jazykovou bariéru. Při hrách účastníci mezi s sebou komunikovali, což vedlo k hlubšímu pochopení národnostních rozdílů, a k větší ohleduplnosti a otevřenosti ostatním lidem.

Děkujeme partnerům za podporu – Tandemu, Fondu česko-německé budoucnosti i Plzeňskému kraji, že nám poskytli finanční prostředky na zrealizování celé akce.

Česko-německý tábor je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem s podporou Velvyslanectví SRN v Praze. Dále pak také Fondem česko-německé budoucnosti a Plzeňským krajem.