Perla Plzeňského kraje - 4. ročník

O projektu Perla Plzeňského kraje

Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje

26. 4. 2023

Vážení přátelé, děti a rodiče.

Nadaných a mimořádně talentovaných mladých lidí máme v Plzeňském kraji velmi mnoho. Ale stává se, že jejich umění a talent se ztratí, pokud není podporován. Mnohdy takové děti nemají štěstí i přesto, že jejich vlohy v jakémkoli uměleckém či sportovním směru přesahují průměrnost.

Velmi si cením možnosti, že mohu udělit záštitu a prostřednictvím Ceny hejtmana, Perly Plzeňského kraje, ocenit právě nadané děti, podpořit je, motivovat je k dalšímu růstu a seberealizaci. Bude mi nesmírnou ctí a potěšením předat toto ocenění osobně a sdílet přítomnost na pódiu s nadanými a skvělými mladými lidmi.

Eva Tischlerová, ředitelka SVČ RADOVÁNEK

26. 3. 2019

Nadání a talent je pro nás pedagogy ve školství jako dar, jako záruka úspěchu našich dětí. Pokud se chytnou příležitosti, je pro nás výzvou se jim věnovat a pro rodiče radostí je podporovat. Nic však není bez práce, a proto chceme tuto houževnatost, píli a práci opět ocenit.

Vím, že v Plzeňském kraji s nadanými a talentovanými dětmi umíme pracovat, že bude pro nás opět ctí, potěšením a radostí předat nové Perly Plzeňského kraje nově nominovaným. Proto již nyní děkuji mnohým trenérům, učitelům, choreografům a ostatním, kteří pracují s talenty, že je opět přihlásí.

Vím, že každý, opravdu každý jsme v nějakém směru nadaní. Slova, která vyslovil Steve Jobs, jsou stále aktuální: „Jediný způsob, jak dělat dobře svoji práci, je milovat to, co děláš." Proto je třeba milovat to co děláme s úsměvem, radostí a věřit si.