Perla Plzeňského kraje

O projektu Perla Plzeňského kraje

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje

26. 3. 2019

Vážení,
talentovaných dětí je velké množství a mnohdy jejich um zapadne, protože nemají podmínky se prosadit. Mnohdy nemají štěstí i přesto, že jsou nadané v jakémkoli uměleckém či sportovním směru.

Velmi si cením toho, že mohu prostřednictvím Perly Plzeňského kraje ocenit právě nadané děti a symbolicky je tak motivovat k dalšímu růstu a práci na sobě. A bude mi ctí předat toto ocenění osobně a sdílet jedno pódium s nadějnými mladými lidmi.

Eva Tischlerová, ředitelka SVČ RADOVÁNEK

26. 3. 2019

Nadání a talent je pro nás pedagogy ve školství jako dar, jako záruka úspěchu našich dětí. Pokud se chytnou příležitosti, je pro nás výzvou se jim věnovat a pro rodiče radostí je podporovat. Nic však není bez práce, a proto chceme tuto houževnatost, píli a práci opět ocenit.

Vím, že v Plzeňském kraji s nadanými a talentovanými dětmi umíme pracovat, že bude pro nás opět ctí, potěšením a radostí předat nové Perly Plzeňského kraje nově nominovaným. Proto již nyní děkuji mnohým trenérům, učitelům, choreografům a ostatním, kteří pracují s talenty, že je opět přihlásí.

Vím, že každý, opravdu každý jsme v nějakém směru nadaní. Slova, která vyslovil Steve Jobs, jsou stále aktuální: „Jediný způsob, jak dělat dobře svoji práci, je milovat to, co děláš." Proto je třeba milovat to co děláme s úsměvem, radostí a věřit si.

Petra Šeda Neprašová, vedoucí projektu

30. 11. -0001

Perly jsou opravdovým zázrakem přírody. Je na nich něco tajemného, kouzelného, neobyčejného… Zvláštní éterická a neuchopitelná krása.

Stejně jako lastura na počátku dostane své zrnko písku, které je pak postupně obalováno perletí, aby z něj vznikl nádherný drahokam, tak i naše děti dostaly do vínku talent, dobrý základ, jenž se  jejich vlastní pílí  postupně obaluje, aby se nakonec zrodila perla ve svém oboru, jedinečný originál.

Snad je to náhoda, že perly byly od pradávna nazývány "dětmi světla”. Ty naše rozdávají svými výkony radost, kouzlí úsměv na tváři a vnáší světlo do našich životů.

Rádi bychom abyste se spolu s námi stali těmi, jejichž snahou je tyto děti na cestě za úspěchy podpořit. 

Petr Čejka, charitativní podtext projektu - Díky dětem

20. 3. 2020

Díky dětem je projekt, který je založen na pomoci dětí zdravých dětem handicapovaným nebo jinak znevýhodněným.

Myšlenka navazuje na Kouzlo Vánoc – benefiční galavečer Talentového centra Storm Ballet Plzeň. Ten se koná v Plzni od roku 2013.  Renomované plzeňské taneční studio připravuje každoročně program, jehož obsah reflektuje na dané téma pomoci a výtěžek koncertu je vždy věnován na konkrétní účel. Program večera připravují děti a pro děti je také určena vybraná částka. S dětmi se v něm objevují také známé tváře, které vystupují bez nároku na honorář.

Díky dětem rozšiřuje možnost pro dárce přispívat celoročně. Finanční prostředky jsou na konci roku v rámci Kouzla Vánoc předány na konkrétní účel pro daný kalendářní rok. Na projekt jsou poukazovány také  prostředky z nejrůznějších akcí, jejichž organizátoři se do projektu zapojí.