Perla Plzeňského kraje - 3. ročník

Perla Plzeňského kraje

Vyhlašujeme nominační umělecké kategorie a kritéria přihlášení do Perly Plzeňského kraje 2023

Perlou Plzeňského kraje se mohou stát jakékoliv nadané děti a mládež ve věku 8 – 20 let nebo tým dětí a mládeže, jejichž věkový průměr nepřesáhne 18 let. Podmínkou je trvalé bydliště na území Plzeňského kraje. Hodnoceným obdobím je červenec 2022 – červen 2023.

Nominovat mohou školy, spolky a jiné organizace, kamarád, rodič apod., a to nejpozději do 30. července 2023, a to pomocí nominačního elektronického formuláře na těchto stránkách, při dodržení nominačních kritérií.

Každá umělecká kategorie má svojí odbornou porotu, které vybere tři nejlepší nominace v každém oboru. Ti postoupí na slavnostní galavečer do Divadla J. K. Tyla - Nová scéna (22.10.2023), kde převezmou ocenění Perla Plzeňského kraje z rukou významných osobností. Zvláštní cenu obdrží kategorie Srdcovka hejtmana Plzeňského kraje, kterou pan hejtman vybere až běheme galavečera přímo mezi účinkujícími.

1. UMĚLECKÁ KATEGORIE - HUDBA

Obory v kategorii:

  • Komorní hra
  • Sólový zpěv
  • Sólová hra na hudební nástroj
  • Orchestr a pěvecké těleso

Požadavky k nominaci:

 • Medailonek s představením sebe a díla (max 1 min)
 • Audio/ video nahrávku nominovaného díla (max 5 min, nesestříhaná)
 • Případné diplomy

2. UMĚLECKÁ KATEGORIE - TANEC

Obory v kategorii:

  • Jazz a step
  • Disco formace
  • Street formace
  • Společenský tanec
  • Moderna formace
  • Sólový tanec
  • Balet

Požadavky k nominaci:

 • Medailonek s představením sebe a díla (max 1 min)
 • Audio/ video nahrávku nominovaného díla (max 5 min, nesestříhaná)
 • Diplomy v případě soutěžních úspěchů

3. UMĚLECKÁ KATEGORIE - FOLKLÓR

Obory v kategorii:

  • folklór

Požadavky k nominaci:

 • Medailonek s představením sebe a díla (max 1 min)
 • Audio/ video nahrávku nominovaného díla (max 5 min, nesestříhaná)
 • Diplomy v případě soutěžních úspěchů

4. UMĚLECKÁ KATEGORIE - VÝTVARNÉ UMĚNÍ A DESIGN

Obory v kategorii:

  • Malba, kresba
  • Sochařství
  • Design, návrhářství
  • Kombinované techniky
  • Animace

Požadavky k nominaci:

 • Medailonek s představením sebe a postupu tvorby díla (max 5 min)
 • Fotodokumentace nominovaného díla

5. UMĚLECKÁ KATEGORIE - DRAMATIZACE

Obory v kategorii:

  • Divadlo a dramatizace

Požadavky k nominaci:

 • Medailonek s představením sebe a díla (max 1 min)
 • Audio/ video nahrávku nominovaného díla (max 5 min, nesestříhaná)