Jetotu na náměstí

#JETOTU prezentační a vzdělávací show 2022

Projekt #JETOTU je prezentační a vzdělávací aktivitou SVČ RADOVÁNEK a bude se konat na náměstí Republiky v Plzni v sobotu, dne 24.9.2022 od 10 hodin.

Téma 2022: planeta, život, vzdělávání.

V loňském roce jsme se rozhodli po dlouhé covidové odmlce vstoupit na scénu, a společně s partnery Plzeňským krajem, Územním městským obvodem tři a mediálními partnery, představit zájmové vzdělávání v provázanosti formálního a neformálního vzdělávání. Ukázali jsme rozvoj a dovednosti talentovaných, nadaných a mimořádně nadaných žáků prostřednictvím naší organizace Střediska volného času RADOVÁNEK, jako lídra zájmového vzdělávání v Plzeňském kraji.Akce byla velice zdařilá, což bylo důvodem v ní pokračovat i v letošním roce 2022 a přizvat kolegy a kamarády ze SVČ a DDM Plzeňského kraje, jmenovitě Rokycany, Třemošnou, Nýrsko, Plasy, Tachov, Přeštice.

V roce 2022 bude tato akce podporou účasti České republiky v předsednictví Rady Evropské unie - udržitelnost a podpora ochrany planety Země.

Chceme poukázat na důležitost vzdělávání ve všech formách, které SVČ, DDM, spolky, NNO a jiné důležité organizace pracující s dětmi, mládeží a veřejností mohou v oblasti zájmového vzdělávání nabídnout. Jsou důležitým článkem v socializaci a komplexním rozvoji osobnosti v celoživotním působení i vzdělávání. V ukázkách z činnosti, workshopech, diskuzních klubech, nabídneme a provedeme činnostmi napříč oblastmi, prostřednictvím našich nadaných dětí, žáků, mládeže, pedagogů a odborných expertů, jak laickou, tak pedagogickou veřejnost. Představíme nové přístupy a formy práce. Jde nám o připomenutí důležitosti provázání formálního a neformálního vzdělávání.

Pobavit, nabídnout, představit, nadchnout, pochopit a uspokojit v jednom dni na jednom místě, to je akce #JETOTU.

Jednodenní aktivita na bázi interaktivní, výukové, badatelské, odborné a prezentační. Pozveme veřejnost na aktivity s účastí mládeže a participujícího Studentského parlamentu Plzeňského kraje, který provede veřejnost, politiky, zástupce měst a obcí, nejen obory v projektu JETOTU, ale také v diskusních workshopech nastíní výchovu ke zdraví, udržitelnosti, odpovědnosti a s tím souvisejícími tématy.

Váženými hosty jsou naši další partneři a těmi jsou Europe Direct, Eurocentrum, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog, Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, Národní pedagogický institut, krajské pracoviště v Plzni, Sdružení přátel domů dětí a mládeže České republiky, Plzeňská krajskou rada dětí a mládeže, Techmania Science Center, Plzeňský kraj, Město Plzeň, Městský obvod3, MŠMT, MPSV, Ministerstvo pro evropské záležitosti.

Dále nesmějí chybět naši podporovatelé a výrobci společenských a deskových her Česká pedagogická komora, Albi, Piatnik, Mindok a 4Kavky deskovkářství.


Připravili jsme na Náměstí Republiky přehled a činnosti v těchto oblastech:

• Polytechnice, technice, elektrotechnice a robotice
• Informačních a komunikačních technologiích, grafice
• Přírodních vědách
• Ekologii
• Sportu
• Tanci a akrobacii
• Výtvarných a kreativních oborech a dovednostech
• Hudebních a dramatických oborech
• Dopravní vzdělávání a prevenci
• Mediální výchově
• Společenských a jazykových vědách

A také zábavu pro děti
• Centrum dětí – ochutnávku z bohatého košíku činností pro nejmenší

Zájemci budou moci navštívit od 10:00 hodin do 19:00 hodin až 60 a více prezentační stanů, přednáškový kout, sportovní aktivity na vybudovaném hřišti a od 14:00 hodin uvidí speciální pódiový program včetně show.

Zažít si všichni mohou s námi Galavečer, který bude probíhat na pódiu od 19:00 hodin.


Jako aktéři zájmového vzdělávání, reagujeme ve výchově a vzdělávání, na potřeby společnosti, spolupracujeme při zajištění prostupnosti nabídky a realizace kvalitních vzdělávacích služeb, vedoucích k posílení sebevědomí, dovedností a schopností mezi generacemi. S odborníky, pedagogickou veřejností a rodiči směřujeme vzájemně ke snadnějšímu začlenění dětí a žáků do kolektivu vrstevníků i společnosti a zajímáme se o udržitelná témata.

Vnímáme komfortní zónu individualit našich účastníků a pořádáme společné aktivity pro rodiče a děti. Rodiče na základě komunitního setkávání mají možnost zažít stejné prožitky ze vzdělávání, jako zažívají jejich děti v zájmovém vzdělávání na kroužcích i jiných aktivitách u nás v RADOVÁNKU, ale i v ostatních organizacích podobného zaměření v Plzeňském kraji.

V rámci provázaného strukturovaného dialogu, chceme otevřít debaty na téma globalizace a ochrany světa, přírody a života na planetě Zemi.

Organizačním principem udržitelnosti je udržitelný rozvoj, který zahrnuje čtyři propojené oblasti: ekologii, ekonomii, politiku a kulturu.

Chceme tato témata šířeji otevírat ve výchově, vzdělávání i vedení dětí v rámci kariérového poradenství a dalšímu uplatnění na trhu práce.

Těšíme se na Vás všechny a především na naše dětí a jejich rodiče.