Studentský parlament Plzeňského kraje při SVČ RADOVÁNEK

Parlament

Krajský parlament dětí a mládeže Plzeňského kraje odjel na návštěvu do Evropského parlamentu v Bruselu

Krajský parlament dětí a mládeže Plzeňského kraje se vypravil na začátku měsíce března do Evropského parlamentu v Bruselu. V pondělí 6. března 2017 jsme navštívili Lovaň, univerzitní městečko v Belgii, kde jsme mohli obdivovat krásnou architekturu a vyslechli jsme si přednášku průvodce o historii města a taktéž o katolickém řádu bekyní, které zde žily a měly i svou vlastní čtvrť, kterou jsme si taktéž prohlédli. Po dopolední návštěvě tohoto historického skvostu, se celá naše výprava přesunula do samotného hlavního města Belgie, Bruselu.

Plánovanou dvoudenní návštěvu jsme začali v Atomiu, symbolu města, které zde stojí již od Světové výstavy v roce 1958. Ve zde umístěném muzeu, jsme zhlédli výstavu zobrazující historii této stavby a expozici věnovanou letecké společnosti Sabena, která v Belgii podniká již od 20. let minulého století. I přes nepřízeň počasí jsme se přesunuli do centra, kde jsme po důkladné prohlídce historického jádra města vyrazili na samostatnou exkurzi po městě. Ubytování v hotelu a lahodnou večeři jsme měli naplánované na brzké večerní hodiny, abychom měli dostatek času na spánek, který jsme skutečně po celonoční cestě autobusem potřebovali. Ihned ráno, v úterý 7. 3., jsme vyrazili za hlavním bodem našeho zájezdu, tedy do budovy Evropského parlamentu. Zde nás uvítal asistent euro poslance Jiřího Pospíšila, pan Jan Zedník, který nás zavedl do přednáškové místnosti, kde nás již uvítal místní úředník Mgr. Jan Řebřina a řekl nám stručně pár věcí k fungování Evropského parlamentu a jeho rozdělení do tří měst, konkrétně do Bruselu, Štrasburku a Lucemburku. Více informací nám již sdělil europoslanec JUDr. Jiří Pospíšil, který dorazil vzápětí a mimo hodiny strávené prezentací v přednáškovém sálu nás doprovodil i do pléna, kde jsme pokračovali v debatě. Po této velmi přínosné konverzaci, členové KPDM PK pokračovali do Parlamentária, což je interaktivní forma představení fungování nejen EP, ale všech instituci EU. Celou prohlídku jsme absolvovali s audio průvodci v nichž jsme nalezli celou výstavu kompletně přeloženou do českého jazyka. Bohužel nebyl dostatek času projít veškeré exponáty, ale i přesto nás tato forma interaktivní výstavy velmi nadchla a dozvěděli jsme se mnoho věcí, o jejichž existenci jsme neměli do té doby nejmenší tušení. Mezi jinými, například informace o úskalí vytvoření první mezinárodní smlouvy, která předcházela vytvoření Evropské unie. V odpoledních hodinách naši členové zavítali do Muzea čokolády, v němž proběhla další přednáška a to o čokoládě a její historii. Zbylý čas do odjezdu zpět domů jsme strávili procházením obchodů, nakupováním suvenýrů a snahou seznámit se blíže s tímto úžasným, historicky významným městem. Při zpáteční cestě v autobuse stihli členové probrat nejen své dojmy z cesty, ale i případné akce či přednášky, které by náš Krajský parlament dětí a mládeže mohl uspořádat. Všem se cesta velice líbila a věříme, že poznatky získané na této výpravě zužitkujeme co nejlépe.

V Plzni dne 15.3.2017

Amáta Vohradská
předsedkyně KPDM PK