Studentský parlament Plzeňského kraje při SVČ RADOVÁNEK

Hejtman debatoval se členy studentského parlamentu

Hejtman debatoval se členy studentského parlamentu

Krajský parlament dětí a mládeže Plzeňského kraje pozval ve čtvrtek 7. září na své zasedání hejtmana Josefa Bernarda. Členové parlamentu se s novým hejtmanem setkali vůbec poprvé a ani hodina vyhrazená v programu jim k debatě nestačila.

Krajský parlament funguje více než rok a pravidelně zasedá každý měsíc (kromě prázdnin). Zářijové zasedání bylo první po prázdninách a v rámci celodenního programu byl vyhrazen čas na setkání s hejtmanem Josefem Bernardem, který v úvodu členům parlamentu přiblížil priority nového vedení kraje, které pak podrobněji okomentoval. Hodně se hovořilo o dopravě, jejíž financování vytváří největší nároky na rozpočet kraje ve srovnání s dalšími oblastmi. Kraj kromě oprav, údržby a rekonstrukcí silnic II. a III. tříd zajišťuje také provoz veřejné dopravy na území kraje. Dalšími oblastmi, o kterých hejtman hovořil, bylo zdravotnictví a také oblast sociální. Stále větší podpora ze strany kraje je také směřována ke sportu a podpoře mladých sportovců. Studenty pak naopak zajímalo, co dělá kraj na podporu studentů, hovořilo se o začleňování cizinců do naší společnosti, o snížení hranice pro získání volebního práva a o dalších tématech.

Na závěr setkání představili studenti dosavadní činnost parlamentu, jeho strukturu a fungování. Více o Krajském parlamentu dětí a mládeže Plzeňského kraje se dozvíte na webu: http://parlament.radovanek.cz/