Zlatá opona

Divadelní přehlídka ZLATÁ OPONA

Divadelní přehlídka ZLATÁ OPONA navazuje na úspěšnost hudební soutěže Zlatá struna. Novým projektem chceme podporovat nadané a talentované děti v oblasti dramatické výchovy.

Jedná se o krajskou přehlídku dětských divadelních souborů činoherního a hudebního divadla, která současně slouží jako inspirativní dílna divadla pro děti a mládež. Posláním přehlídky je podpora zájmu o divadelní aktivity, rozvoj osobnosti v dramatické oblasti, umožnění setkání tvůrčích osobností a divadelních souborů, zprostředkovávat poznání a inspiraci v divadelní oblasti.

Přehlídky se může zúčastnit dětský divadelní soubor, případně jednotlivec s věkovým průměrem do 18 let. Divadelní nebo dramatická aktivita musí být vhodná pro děti a mládež. Pořadatel může odmítnout přihlášení souborů, které nerespektují koncepci přehlídky.

Hodnocení vystoupení provádí nejméně tříčlenná odborná porota. Hodnotí se zejména umělecké, vzdělávací a výchovné hodnoty aktivity a její textové předlohy, metoda a přínos práce souboru pro rozvíjení oboru dramatické výchovy a dětského divadla.

Pořadatel krajské přehlídky může na základě rozhodnutí poroty nominovat jeden divadelní soubor k přímému postupu na přehlídku oceněných talentů Perla Plzeňského kraje. Porotci krajské přehlídky musí vždy zvážit, zda jsou divadelní, dramatické a umělecké aktivity natolik podnětné a kvalitní, aby byly přínosem pro postup. Pokud se takováto aktivita na krajské přehlídce neobjeví, nedoporučí pořadatel k postupu žádný soubor. V případě, že se na přehlídce vyskytnou další kvalitní a inspirativní aktivity, může pořadatel udělit jednu Divokou postupovou kartu. Slavnostní vyhlášení vítězů probíhá na závěr soutěže.