Tma a život

Tma a život 2021 - 3. ročník se uskuteční 2.11.2021 v hale Lokomotivy

Interaktivní soutěž pro žáky základních škol Plzeňského kraje na podporu Světového dne zraku a jako preventivní akci.

Cílem je uvést pětičlenné týmy žáků 5. – 8. ročníků do interaktivní soutěže, velkého show, kde budou mít příležitost zjistit, „Jaké je to nevidět,“ setkat se v týmu s protihráči, zažít zábavu a ponaučení a také se setkat se zajímavými hosty Plzeňského kraje a šikovnými talentovanými dětmi. Velkou podporou je pro nás Nadace Leontinka a Základní a mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň, Lazaretní 25.

Tato interaktivní soutěž se uskuteční dne 2. listopadu 2021 v sále TJ Lokomotiva Plzeň. 
Přihlašovat se můžete do 30. září 2021 prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zúčastnit se může deset škol, které se první přihlásí a zván je jejich fan club ze školy a třídy v počtu až 40 žáků plus pedagogové. I pro diváky bude připraven program a budou zapojeni do soutěže.

 

Světový den zraku

Světový den zraku, který pravidelně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace každý druhý říjnový čtvrtek, připadá letos na 10. října. 2021. Hlavním tématem je apel na jednotlivé státy, aby více podporovaly prevenci slepoty. V Evropě žije na 25 miliónů lidí, kteří mají zrakové postižení a až 70 miliónů má problémy se zrakem. Přitom 2/3 těchto problémů je léčitelných. Světová zdravotnická organizace chce tzv. preventabilní slepotu snížit o 25 %.

Tento den má upozornit na problémy spojené se zrakovými vadami, jako je například slepota či různé poruchy vidění. V Česku počty lidí s oční vadou neustále stoupají, navíc se snižuje věk pacientů. V péči o zrak ale Češi zaostávají.
Je třeba prevencí a cílenou propagací a včasnou informovaností bojovat s nemocemi zraku.

Kdo jsme?

Středisko volného času RADOVÁNEK

Středisko volného času RADOVÁNEK je školským zařízením pro zájmové vzdělávání, které rozdává radost více než 40 let. Ve své pravidelné činnosti registruje téměř 4000 účastníků zájmového vzdělávání.
Je organizací, která za léta svého působení získala stálou klientelu a připravila spoustu zajímavých výchovně vzdělávacích aktivit. Pracovišti SVČ prošly tisíce spokojených rodičů a dětí. Snaží se, aby práce ovlivnila pozitivně ty jedince, kteří se SVČ spolupracovali a spolupracují. O dobré práci svědčí fakt, že se do organizace vracejí rodiče, kteří byli kdysi účastníky zájmového vzdělávání. Nyní se vrací se svými dětmi i vnoučaty.
Svoji bohatou činnost organizuje ve čtrnácti budovách v pěti městech Plzeňského kraje. Je zařízením pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání. Nabízí služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost. Svojí činností naplňuje zájmy dětí, žáků, studentů i dospělých. Je zaměřeno na aktuální potřeby a trendy měst a obcí. Zájmové vzdělávání organizuje v rámci regionu, ale i nad jeho rámec. Zabývá se inkluzivním vzděláváním, výchovou a vzděláváním nadaných a talentovaných a trvale udržuje zdravé klima. Úspěchy má v oblasti technických činností jako je plastikové modelářství, robotika a letecké modelářství, ve sportovních činnostech, tanci, umění a kreativním rozvoji. Trvale se účastní národní i mezinárodní reprezentace. Pořádá hudební soutěže a přehlídky jako je Porta, Zlatá struna, Perly Plzeňského kraje. Jako jediné v republice vyhrálo pětkrát v soutěži O pohár předsedy vlády ČR za organizaci hudebních soutěží a práci s dětmi a mládeží. Zlatou medaili přivezli členové robotického kroužku z Číny, tanečníci nás reprezentovali v Las Vegas a v zemích EU, modeláři přijeli s medailemi z Anglie, Holandska, Rakouska i Slovenska.

Představení partnerů

Nadace Leontinka

Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým, především dětem a mladým lidem. Posláním Nadace Leontinka je umožnit těmto lidem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem. Nadace Leontinka shromažďuje prostředky především prostřednictvím darů od individuálních dárců, partnerů a sponzorů či benefičních akcí.

Mezi hlavní činnosti Nadace Leontinka patří:

  • Spolupracovat se speciálními školami pro zrakově postižené děti, pomáhat zvyšovat kvalitu výuky prostřednictvím učebních pomůcek, vybavení, doprovodných aktivit.
  • Přispívat ke zvyšování úrovně vybavení specializovaných klinik, nemocnic, výcvikových center a ostatních institucí, které pomáhají zrakově postiženým dětem.
  • Zvýšit dostupnost speciálních nástrojů, pomůcek, technologií a výcvikových i léčebných programů.
  • Spolupracovat s ostatními neziskovými organizacemi v pomoci zrakově postiženým dětem.
  • Informovat veřejnost o potřebách dětí se zrakovým postižením.
  • Pomáhat rozvíjet prevenci zrakových onemocnění a výzkum a aplikaci nových léčebných metod.
  • Základní a mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň, Lazaretní 25

Téměř 30 let pečují o zrakově postižené žáky ve věku od 3 do 15 let. Výuka probíhá podle osnov základní školy, ve třídě je maximálně 14 žáků, což zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti. Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna, školní družina a klub, moderní internát, který poskytuje ubytování pro žáky ze vzdálenějších oblastí, a speciálně pedagogické centrum, které zajišťuje poradenskou činnost nejen pro naše žáky. Kromě výuky dle osnov vyučujeme děti hru na hudební nástroj, braillské písmo, prostorovou orientaci. Ve svém volném čase se žáci mohou věnovat kromě běžných sportů i speciálním sportovním disciplínám pro zrakově postižené (goalball a show-down). Pořádáme pro své žáky školy v přírodě, výcvikové běžecké lyžařské kurzy, kurzy plavání (v rámci TV) atd. Po ukončení naší školy mohou děti pokračovat na jakékoli běžné střední škole, učilišti nebo pokračovat ve studiu na speciálních středních školách. Naši bývalí žáci studují nyní na vysokých školách ekonomického, technického a humanitního zaměření s vynikajícími výsledky.

Lions Club Plzeň Bohemia

Lions Club Plzeň Bohemia byl založen 8. 9. 1995 jako první dámský klub v Distriktu 122 ČR a SR.
Do celosvětové asociace lionských klubů LCI byl přijat 20. 8. 1996. V současné době má klub 20 členek různých profesí, které společně naplňují humanitární myšlenky lionského hnutí. Členky pomáhají zrakově i jinak handicapovaným - dětem, skupinám i jednotlivcům - v duchu hesla "We Serve - Pomáháme". Hlavními projekty našeho klubu jsou: Lví očko- zdravé oči našich dětí (screening zraku předškolních dětí v MŠ), všestranná pomoc Škole pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni Lazaretní ulici, sběr použitým brýlí pro potřebné. Stěžejními akcemi, pomocí kterých klub získává finanční prostředky na pomoc postiženým, jsou slavnostní koncert ke Světovému dni zraku, koncert Vlídný tmavomodrý svět a lionský vánoční prodej. Také se zapojuje do velkého množství kulturních a společenských akcí v Plzni.

Těším se na Vás společně se svým kreativním týmem.

TMA A ŽIVOT web