Dětská skupina Miniškolka Kulička při SVČ RADOVÁNEK

Zápis dětí DS Miniškolka Kulička na školní rok 2019/2020

Zápis dětí DS Miniškolka Kulička na školní rok 2019/2020

V případě naplnění kapacity rozhoduje pořadí podaných přihlášek.