Informace

Informace pro rodiče - RADOVÁNEK otevře 4.1.2021

Vážení rodiče, partneři, přátelé SVČ RADOVÁNEK.
Dovolte mi, abych vám předala zásadní informace, které je nutné upřesnit, aby nedocházelo v této nelehké době k dezinformacím.

Vláda omezila s účinností ode dne 7. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. činnost středisek volného času. To znamená, že ve středisku volného času se zakazuje osobní přítomnost účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou vzdělávání za přítomnosti nejvýše 10 účastníků + 1 pedagog.

Dne 2. 12. 2020 se setkala on-line pedagogická rada SVČ RADOVÁNEK a jednala o znovu otevření pracovišť v době po rozvolnění na základě rozhodnutí vlády.

Pedagogičtí pracovníci dospěli k následujícím závěrům:

• Kombinace rotační a distanční výuky na školách omezuje možnosti zájmového vzdělávání v našem zařízení.
• Od 14. září, zahájení činnosti do 5. října, kdy byl vyhlášen nouzový stav a omezena činnost SVČ RADOVÁNEK, neproběhly v padesáti procentech našich kroužků úvodní hodiny. Účastníci zájmového vzdělávání se tedy doposud nesetkali.
• Školy z důvodu hygienických opatření a rotační výuky neumožní vstup do svých prostor našim pedagogům a účastníkům zájmového vzdělávání dle uzavřených smluv.
• Vláda rozvolnila svým opatřením činnost pouze v počtu 10 účastníků zájmového vzdělávání včetně pedagoga. Naše organizace není schopna organizačně zajistit rozdělení do skupin interními a externími pedagogy a nedostatkem prostor z důvodu rozdělení do skupin.
• Rodiče nejsou schopni zareagovat na nezbytné organizační změny rozvrhu u nás, v návaznosti na rotační výuku na školách a změny rozvrhů ve třídách.

Pedagogická rada dále rozhodla o neotevření pracovišť napříč SVČ z organizačních, technických, personálních a hygienických důvodů.

Dále bylo rozhodnuto, že v týdnu od 7. do 12. 12. 2020, popřípadě po rozhodnutí vlády o dalším rozvolnění po 12. 12. 2020, naše organizace do konce prosince neotevře. Těchto 14 dnů naše organizace nahradí prodloužením školního roku, který za normální situace končí 18. června 2021 do 30. června 2021, tedy o dva týdny.

Úplatu za zájmové vzdělávání budeme vracet po dohodě s vámi a to dle počtu neodučených hodin nebo v plné výši, pokud účastník zájmového vzdělávání do konce I. pololetí vůbec nenastoupil a my jsme nebyli schopni za I. pololetí zajistit provoz na základě rozhodnutí vlády a MŠMT.

Činnost SVČ RADOVÁNEK bude zajištěna v I. pololetí dnem 4. ledna 2021, pokud to umožní epidemiologická opatření platná v lednu 2021 na území České republiky.

Podrobné informace vám včas zašleme prostřednictvím mailu a také budou zveřejněny na našich webových stránkách a sociálních sítích.
Pokud se s vámi již v tomto roce nepotkáme, přeji vám stálé zdraví, štěstí ve vašem životě a kouzelné svátky vánoční v kruhu svých blízkých.

Mějte milé dny ve zdraví.
Těší se na vás ředitelka SVČ RADOVÁNEK a kolektiv všech pedagogických a ostatních pracovníků.