Foto ateliér

Poděkování za vybavení fotoateliéru

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Janu Povýšilovi za štědrý dar našemu kroužku Digitální fotografie, který funguje ve Středisku volného času RADOVÁNEK v Plzni, na pracovišti Sady Pětatřicátníků, pod vedením Radka Siebra.
Je to pro nás obrovská čest přijmout takový dar, který bude mladým fotografům zdrojem získávání nových zkušeností a objevování něčeho nového.

Jan Povýšil je obrovskou inspirací pro nás všechny a bude nám ctí a potěším s ním případně dále spolupracovat.

Více informací po Janu Povýšilovi např. zde: www.nerodrinks.com/nasi-sportovci/jan-povysil/, www.novinky.cz/zena/styl/456211-paralympionik-jan-povysil-obcas-mam-tendenci-nejakemu-frajerovi-ukazat-jak-ma-plavat.html

Za vedení Střediska volného času RADOVÁNEK vám přejeme mnoho štěstí v životě a spoustu sportovních i osobních úspěchů.

fotoatelier