Staň se součástí třetí přednáškové PLNOCi!

Plzeňská přednášková noc (PLNOC), je studentská akce, kde formou prezentací mohou účastníci sdílet s ostatními studenty své zkušenosti, nadšení a kladný vztah k různým oborů vědy, techniky, či obecně volnočasovým aktivitám jako je dobrovolnictví, příprava vlastních prospěšných projektů, podnikání a podobně. Jednou z hlavních myšlenek konceptu PLNOCi je její organizování právě středoškolskými studenty Plzeňského kraje, díky čemuž můžou sami nabrat zkušenosti s přípravou a realizací obdobných akcí. Obecně však "přednáškové noci“ nejsou v České republice novinkou – konají se dlouhodobě i v dalších městech (např. Praze, Hradci Králové, Ostravě, Brně aj.).

V Plzni proběhl první ročník v roce 2019, a od té doby ještě dvakrát spolu s jedním celorepublikovým hybridním modelem v době pandemie COVID-19. Za zmínku stojí, že všechny realizace PLNOCi měly velmi pozitivní odezvy, které způsobil každoročně vyšší zájem ať už o účast, přednášení či samotné organizování. Po stránce účasti se akce pohybuje okolo 250-300 studentů věkově mezi 13 až 26 lety, z nichž přibližně třetina dojíždí do Plzeňského kraje.

Základní koncept je následující – od přibližně 18:30 běží paralelně čtyři přednáškové bloky, spolu s workshopy a doprovodným programem. Pro PLNOC je již téměř tradiční, že doprovodným programem se stává mimo jiné mobilní planetárium Hvězdárny v Rokycanech a Plzni. V průběhu noci mají účastníci neustálý přístup k jídlu a pití, které mají za symbolické motivační vstupné (letos 70 Kč) zdarma. Oficiální zakončení akce probíhá okolo třetí hodiny ranní, kdy drtivá většina účastníků dále přespává v prostorech školy.

Letošní PLNOC proběhne v noci z 7. na 8. října v prostorech Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám. 23, a to od 17:00.

Více informací o celé akci naleznete na webových stránkách www.plnoc.cz