Jezírko v Živé zahradě

Projekt „Živá zahrada – Voda v zahradě“

V roce 2019 jsme započali dlouhodobou rekonstrukci zahrady obklopující budovy pracovišť Ledecká 23 a Komenského 42 v Plzni Bolevci, při které se vzhledem k několika letému deficitu vody v krajině zaměřujeme na opatření zvyšující retenci srážkové vody a chceme ji dostat do zahrady. Naším dalším plánem je proto vybudovat 1,5 m hluboké srážkové jezírko s navazujícím mokřadním biotopem. To nejenže zadrží dešťovou vodu, která se tak může zapojit do malého vodního cyklu, ale i zároveň pomůže zlepšit mikroklima části pozemku. Navíc vybudováním jezírka bude vytvořen nový životní prostor pro řadu bezobratlých, obojživelníků, plazů i jiných obratlovců, kteří se k vodě začnou stahovat a budou ji využívat k pití či koupání.

Vzhledem k zaměření pracoviště na přírodní vědy a velkou návštěvnost zahrady dětmi z okolních MŠ a ZŠ, bude voda v zahradě přitažlivým a velmi poučným biotopem, kde mohou děti pozorovat velké množství živočichů a rostlin v jejich přirozeném prostředí i pozorovat změny vývoje biotopu či využívání vodního prvku živočichy.

V letošním roce můžeme náš plán zrealizovat díky finanční podpoře od Nadačního fondu Zelený poklad (Oficiální stránky Nadačního fondu Zelený poklad https://www.zelenypoklad.org/).