Projekt „Živá zahrada – Voda v zahradě“

V roce 2019 jsme započali dlouhodobou rekonstrukci zahrady obklopující budovy pracovišť Ledecká 23 a Komenského 42 v Plzni Bolevci, při které se vzhledem k několika letému deficitu vody v krajině zaměřujeme na opatření zvyšující retenci srážkové vody a chceme ji dostat do zahrady. Naším dalším plánem bylo proto vybudovat 1,5 m hluboké srážkové jezírko s navazujícím mokřadním biotopem. To nejenže zadrží dešťovou vodu, která se tak může zapojit do malého vodního cyklu, ale i zároveň pomůže zlepšit mikroklima části pozemku. Navíc vybudováním jezírka bude vytvořen nový životní prostor pro řadu bezobratlých, obojživelníků, plazů i jiných obratlovců, kteří se k vodě začnou stahovat a budou ji využívat k pití či koupání.

Vzhledem k zaměření pracoviště na přírodní vědy a velkou návštěvnost zahrady dětmi z okolních MŠ a ZŠ, je voda v zahradě přitažlivým a velmi poučným biotopem, kde mohou děti pozorovat velké množství živočichů a rostlin v jejich přirozeném prostředí i pozorovat změny vývoje biotopu či využívání vodního prvku živočichy.

Projekt „Voda v zahradě“ je nedílnou součástí rozsáhlé víceleté rekonstrukcí zahrady s názvem „Živá zahrada“, s cílem zvýšit biodiverzitu rostlin a živočichů a zároveň vytvořit ze zahrady bezpečné multifunkční místo pro realizaci všech našich volnočasových i výukových aktivit.

Projekt jezírka jsme zrealizovali díky finanční podpoře od Nadačního fondu Zelený poklad (Oficiální stránky Nadačního fondu Zelený poklad https://www.zelenypoklad.org/).

A jak se jezírko budovalo?

Nálety musí pryč …

01 kácení Jezírko02 kácení Jezírko03 kácení Jezírko

Aktualizace: únor2021

Bez bagru to nejde …

 04 bagr Jezírko05 bagrJezírko06 bagr Jezírko

Aktualizace: květen 2021

Máme vodu …

07 voda Jezírko07 voda Jezírko09 voda Jezírko

Aktualizace: červen 2021

První květy …

 10 květ Jezírko11 květ Jezírko12 květ Jezírko

Aktualizace: srpen 2021

A jdeme do finále ...

13 Jezírko14 finále Jezírko15 finale Jezírko

Aktualizace: září 2021