Dětská skupina Miniškolka Kulička při SVČ RADOVÁNEK

Miniškolka Kulička

Píseň o jaru

 • Téma Zpívání s dětmi
 • Typ Předehra

Pohádka tři prasátka

 • Téma Babiččiny pohádky
 • Typ Vyprávění

Kde nás najdete

9. 4. 2018

Adresa:

MiniŠKOLKA Kulička

Komenského 42, Plzeň - Bolevec, 323 00 (vedle Bolevecké Sokolovny)

vstup

 

 

 

 

Kde vystoupit z MHD:

Zastávka tramvaje č. 1 - "Majakovského"

Zastávka tramvaje č. 4 - "Severka"

Zastávka autobusu č. 30 - "Komenského"

 

Den v kuličce

7. 4. 2018

 

Čas Blok Obsah bloku
7:00 – 8:45 Příchod do DS Pozdravení, volná hra
8:45 – 9:30 Ranní kruh (ranní kuličkování) Přivítací rituály
9:30 – 10:00 Dopolední svačinka  
10:00 – 11:30 Dopolední aktivity

činnost dle tématu týdne

Pobyt venku

11:30 – 12:00 Oběd  
12:00 – 12.30 Poobědový blok Úklid po obědě, příprava na spánek, vyzvedávání dětí
12:30 – 13:30 Polední klid

Relaxační aktivity

spánek

13:30 – 15:00 Odpolední aktivity Individuální činnost, dle výběru dítěte
15:00 – 15:30 Odpolední svačinka  
15:30 – 17:00 Odpolední aktivity II.

Pobyt venku

Ukončení tématu dne

Od 16:00 vyzvedávání dětí

 

Den v týdnu Druh činnosti Obsah činnosti
Pondělí Prostorové tvoření Lepení, střihání, modelování aj.
Úterý Práce s potravinami Příprava těsta, krájení, vážení, mísení, vykrajování aj.
Středa Práce s barvami, malování Práce s barvami
Čtvrtek Dramatizace Loutkové divadlo, hraní pohádek, stínohra aj.
pátek výlety Celodopolední putování do lesů v okolí

 

Denní řád dětské skupiny je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí a jejich různorodý věk. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je flexibilní a přizpůsobivý potřebám a aktuální situaci. V denním programu se střídají činnosti řízené a volná hra dětí, součástí je také doba odpočinku. Každodenní program je složen z několika aktivit, z nichž si dítě samo vybere pro něj nejvíce vyhovující aktivitu. Součástí denního programu jsou také přestávky na odpočinek, přestávky na svačiny a oběd. Odpoledního spánku využívají zejména malé děti, ostatní mohou dle potřeby odpočívat při odpočinkovém programu. Respektujeme potřeby dětí, které nenutíme do žádných aktivit a nabízíme jim pocit bezpečí a soukromí.

Děti mají celodenně k dispozici pitný režim a vyváženou skladbu jídelníčku dle předpisů. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Zařízení disponuje výdejnou jídla, které je dováženo v termoboxech z jídelny. Při výdeji jídla je sledována správná teplota pokrmu. Dětem je poskytnuta plnohodnotná strava dle zásad správné výživy. Pestrá strava je vhodně doplňována ovocem, zeleninou či prvky zdravé výživy (cereálie aj.). Jídelníček je k dispozici rodičům a veřejnosti v DS. V odůvodněných případech je respektováno individuální stravování (např. alergie). Každé dítě má své místo u stolu, děti jsou pečujícími osobami vedené k co největší samostatnosti a čistotě. Pedagogičtí pracovníci se sami chovají dle zásad zdravého životního stylu a slušného chování a poskytují tak dětem přirozený vzor.

Program v DS podléhá pravidelnému dennímu rytmu, který reflektuje vývoj a potřeby dětí. Miniškolka Kulička nabízí nejen interiérové prostory na hraní, ale také exteriéry přímo v areálu zařízení. Dle klimatických podmínek umožňujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt na čerstvém vzduchu (pohyb na zahradě, na procházkách, výletech), který je nedílnou součástí denního programu.

 
 

Upozornění pro rodiče

30. 11. -0001

Na čtvrtek 10.5.2018 si děti přinesou vybavení do sauny (ručník, plavky).

Přihlášení

15. 3. 2023

Jak se přihlásit do dětské skupiny Miniškolka Kulička?

 1. Přečtěte si pozorně dokumentaci Plán výchovy a péče a Provozní řád. Seznamte se přečtením dokumentace s principy fungování DS Miniškolka Kulička, principy respektujícího přístupu s prvky waldorfské pedagogiky.
 2. Kontaktujte pedagogy DS Miniškolka Kulička na telefonní číslo 777 495 695 či emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 3. V případě volné kapacity DS si z těchto webových stránek stáhněte formulář přihlášky, který čitelně vyplňte a podepište (přihláška). Domluvte si osobní pohovor s hlavní pedagožkou dětské skupiny Bc. Terezou Matlovou - pohovory probíhají vždy v místě konání Miniškolky Kulička na adrese Komenského 42, Plzeň - Bolevec. Zde obdržíte podrobné organizační a programové informace o fungování Miniškolky Kulička.
 4. V případě plně obsazené kapacity DS budete zapsáni na rezervační listinu. V případě uvolnění kapacity jsou uchazeči z rezervační listiny telefonicky kontaktováni. 

Ceník školkovného v dětské skupině Miniškolka Kulička

4. 10. 2023

Ceník školkovného v dětské skupině Miniškolka Kulička 2023/2024

Rozhodné datum pro určení věku je 1.9. daného školního roku.

VĚK DÍTĚTE DO 3 LET VČETNĚ

 • 5 dnů v týdnu: 4.200,- Kč/ měsíc
 • 4 dny v týdnu: 3.800,- Kč/ měsíc
 • 3 dny v týdnu: 3.400,- Kč/ měsíc
 • 2 dny v týdnu: 2.700,- Kč/ měsíc

VĚK DÍTĚTE OD 4 LET

 • 5 dnů v týdnu: 4.700,- Kč/ měsíc
 • 4 dny v týdnu: 4.200,- Kč/ měsíc
 • 3 dny v týdnu: 3.700,- Kč/ měsíc
 • 2 dny v týdnu: 2.900,- Kč/ měsíc

Ceny jsou uvedeny bez stravného, které je zajišťováno dle individuálních potřeb účastníků. Lze si po domluvě nosit vlastní domácí stravu.

Platba školkovného se provádí bankovním převodem na účet SVČ RADOVÁNEK. Každý účastník má svůj unikátní variabilní symbol. Platební pokyny obdržíte při potvrzení přihlášky do dětské skupiny osobně nebo na email uvedený v přihlášce.

Školkovné (účastnický poplatek) je hrazeno vždy v daném měsíci.

Platby se řídí pokyny z dokumentu Provozní řád.

 

Kdo jsme

21. 6. 2020

Dětská skupina s názvem Miniškolka Kulička vznikla při SVČ RADOVÁNEK jako reakce na poptávku rodičů v Plzeňském kraji. Zřizovatel dětské skupiny je Středisko volného času Radovánek. SVČ RADOVÁNEK je příspěvková organizace pro zájmové vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Sídlo a správa této organizace je v Pallově ulici č. 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň.

Dětská skupina byla vybudována na pracovišti Komenského 42, toto pracoviště se nachází v městském obvodu Plzeň 1, které se označuje také jako severní předměstí. Pracoviště Komenského disponuje interaktivními učebnami, zahradou a tělocvičnou. Jednou z interaktivních učeben je učebna přírodovědy, kde mohou mít děti dle zájmu přímý kontakt se zvířaty. Na pracovišti se chovají hlodavci jako například králíci, morčata, dále se zde chovají plazy – hadi, gekoni, ještěři a další zvířata např. želvy, papoušci, rybičky atd. DS má k dispozici vstup s recepcí, šatnu, kancelář pedagoga, hernu s jídelnou, tělocvičnu se spacím prostorem a vstupem na zahradu, skladovací prostory, kuchyňku a sociální zařízení. Dětská skupina nabízí kapacitu 12 dětí.

Rekonstruované prostory se nachází v přízemní budově a jsou zcela bezbariérové. Prostory plně vyhovují požadavkům dle zákona č. 247/2014 Sb., na zařízení služby péče o dítě v dětské skupině. Dětská skupina Miniškolka Kulička realizovaná v rámci projektu programu Zaměs-tnanost „Podpora zaměstnanců/kyň při návratu z mateřské/rodičovské dovolené zajištěním péče o dítě“) financovaného z Evropského sociálního fondu. Dětská skupina úspěšně prošla registrací MPSV jako poskytovatel péče o děti v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb. a je tak první dětskou skupinou při SVČ RADOVÁNEK.

Miniškolka Kulička má za účel pomoci sladit zaměstnaným rodičům rodinný a pracovní život, umožňuje rodičům návrat z mateřské dovolené do pracovního procesu. Kapacita zařízení je 12 dětí a je určena pro děti od 2,5 - 6 let. Po dovršení věku nástupu školní docházky, lze využít plzeňskou komunitní školu s názvem Koventinka, která se rovněž nachází v budově. Provozní doba je v pracovní dny od 7:00 do 16:30.

Miniškolka Kulička je školkou s respektujícím přístupem, inspiruje se waldorfskou pedagogikou a je zaměřena na propojení člověka s přírodou, a to nejen prostorově, ale v rámci koloběhu roku. Důležitý je pro nás individuální přístup k dětem a zároveň také k rodičům. Děti nejsou rozděleny podle věku, učí se od sebe navzájem. Děti přirozeně žijí činnostmi nabízenými pedagogy. Naším prvotním cílem je, aby se děti ve školce cítily spokojeně, aby měly pocit bezpečí, jistoty a soukromí. Nabízíme dětem podmínky k všestrannému rozvoji osobnosti ve všech oblastech psychosociálního a fyziologického vývoje.

Waldorfský přístup je zaměřen na celostní pojetí člověka, podporuje jeho všestrannost a vyhýbá se nadměrné specializaci a jednostrannosti. Stejnoměrně rozvíjí rozum, cit a vůli v procesu učení. Vzdělávací plán výchovy a péče je uspořádán do jednotlivých bloků, které nejsou řazeny chronologicky. Jejich obsah vychází ze života dětí, z přirozeného rytmu ročních dob, z různých společenských a přírodních skutečností. Pedagogové s nimi pracují na základně dané aktuální situace. Téma jednoho bloku lze zpracovávat dle potřeby několik dní či týdnů. Základním zaměřením jednotlivých bloků jsou slavnosti/svátky roku. Díky těmto slavnostem mohou děti zažívat rytmus roku. Během příprav se děti učí plánovat, spolupracovat, řešit problémy. Podílí se na společných rozhodnutích, a tak spoluvytváří výslednou podobu slavnosti. Každá slavnost je pevně zasazena do celkového obrazu roku. Slavnosti nám zprostředkovávají poznání, že Kosmos a člověk fungují v daných zákonitostech. Děti tak skrze ně mohou zažívat pocit jistoty, bezpečí, smysluplnosti své i světa kolem, pocit sounáležitosti s lidmi a přírodou, a také najít respektující vztah k Zemi.