Perla Plzeňského kraje - 3. ročník

Petr čejka

Petr Čejka, charitativní podtext projektu - Díky dětem

Díky dětem je projekt, který je založen na pomoci dětí zdravých dětem handicapovaným nebo jinak znevýhodněným.

Myšlenka navazuje na Kouzlo Vánoc – benefiční galavečer Talentového centra Storm Ballet Plzeň. Ten se koná v Plzni od roku 2013.  Renomované plzeňské taneční studio připravuje každoročně program, jehož obsah reflektuje na dané téma pomoci a výtěžek koncertu je vždy věnován na konkrétní účel. Program večera připravují děti a pro děti je také určena vybraná částka. S dětmi se v něm objevují také známé tváře, které vystupují bez nároku na honorář.

Díky dětem rozšiřuje možnost pro dárce přispívat celoročně. Finanční prostředky jsou na konci roku v rámci Kouzla Vánoc předány na konkrétní účel pro daný kalendářní rok. Na projekt jsou poukazovány také  prostředky z nejrůznějších akcí, jejichž organizátoři se do projektu zapojí.

 

Jak přispět?

Na transparentní účet 2801316725 /2010 vedený u Fio banky. 

Pomocí DMS na číslo 87 777
     DMS DIKYDETEM 30
     DMS DIKYDETEM 60
     DMS DIKYDETEM 90