Uzavření SVČ

Omezení provozu Střediska volného času RADOVÁNEK od 5.10.2010 do 1.11.2020

Vážení rodiče, příznivci a přátelé,

zahájili jsme opět školní rok a pevně věříme, že budeme mít možnost se s vámi opět setkávat ve zdraví, spokojenosti a plní elánu.

Bohužel došlo k vyhlášení nouzového stavu a dalším opatřením ze strany Krajské hygieny (Nařízení krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se dílem v Plzni č. 6/2020), která rozhodla o tom, že od 5. 10. 2020 omezuje provoz středisek volného času a domů dětí a mládeže, které spočívá v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků, studentů, ale i ostatních účastníků v zájmovém vzdělávání.

Toto rozhodnutí je platné do 18. 10. 2020. Nikdo z nás neví, jak se tato situace bude vyvíjet dále a jaké dopady s těmito rozhodnutími ještě nastanou.

Můžete si však být jistí, že vám nezůstaneme nic dlužní a za období, kdy nebude probíhat zájmové vzdělávání, vám úplatu vrátíme v plném rozsahu. Úplata za zájmové vzdělávání vám bude vrácena vždy ke konci pololetí a to z důvodu velkého počtu účastníků a technické náročnosti.

V těchto 14 dnech bude probíhat analyzování situace a možností jak v případě dlouhodobého uzavření jsme schopni zajistit kroužky a kde lze použít distanční vzdělávání. Zaměříme se také na doplnění webu a zábavu na doma. V pondělí budou zásadní informace zveřejněny na našich webových stránkách www.radovanek.cz.

V Plzni dne 2. října 2020

Bc. Eva Tischlerová, ředitelka organizace