Nouzový stav

Informace k provozu RADOVÁNKU dle Usnesení vlády ČR č. 55 k prodloužení nouzového stavu do 14. 2. 2021.

Vážení rodiče, partneři, přátelé SVČ RADOVÁNEK, milé děti.

Dovolte mi, abych vás pozdravila a předala vám zásadní informace, které je nutné upřesnit, aby nedocházelo v této nelehké době následkem vyhlášeného nouzového stavu k dezinformacím.

Na základě:

Usnesení vlády ČR č. 55 se týká prodloužení nouzového stavu do 14. 2. 2021.
Usnesení vlády ČR č. 56 mění dobu účinnosti (účinnost od 23. 1. 2021 od 0.00 hod do 14. 2. 2021 do 23:59 hod):

  • Usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1378, vyhlášeného pod č. 598/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 7. ledna 2021 č. 12, vyhlášeného pod č. 9/2021 Sb., které se týká určených škol
  • Usnesení vlády ze dne 7. ledna 2021 č. 13, vyhlášeného pod č. 10/2021 Sb., které se týká provozu škol

To znamená, že neotevřeme v únoru tak, jak bylo avizováno. Úplatu za zájmové vzdělávání za I. pololetí budeme převádět do II. pololetí, nebo pokud jste zaplatili celý školní rok, vrátíme vám celou částku za neuskutečněné schůzky v I. pololetí. Tedy v průběhu února vám bude vyrovnána úplata za zájmové vzdělávání za I. pololetí tohoto školního roku.

Pokud nastane situace, že neotevřeme ani ve II. pololetí nebo jen na pár měsíců, budeme zasílat vratky po skončení školního roku, tedy v průběhu měsíce července. Podrobné informace o rozesílce úplaty vám včas zašleme prostřednictvím mailu a také budou zveřejněny na našich webových stránkách a sociálních sítích.

Přejeme vám celý rok ve zdraví a pohodě.

Věřte, že nám velice chybíte.

Těší se na vás ředitelka SVČ RADOVÁNEK a kolektiv všech pedagogických a ostatních pracovníků.

 Dne 2. února 2021

Bc. Eva Tischlerová
ředitelka organizace