Perla Plzeňského kraje - 3. ročník

Perla Plzeňského kraje - nominujte na cenu Hejtmana

Perla Plzeňského kraje - nominujte na cenu Hejtmana

V neděli 23. září 2018 se na Nové scéně DJKT uskuteční slavnostní večer pod názvem „Perly Plzeňského kraje“. Na něm hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard ocení nadané děti našeho kraje. Výtěžek večera bude poukázán na projekt Díky dětem. Večer se uskuteční s podporou Střediska volného času Radovánek a Nadace 700 let města Plzně.

 

 pozvánka PERLA

Nominační formulář zde...

Perly Plzeňského kraje obdrží cenu z dílny Katedry výtvarné výchovy a kultury PF ZČU v Plzni – design PaeDr. Rudolf Podlipský, PhD., a budou mít možnost na galavečeru vystoupit.

Informace o projektu: Simona Andersová, 777 495 746 | Facebook | O projektu

 

O projektu Díky dětem:dikydetem

Díky dětem je projekt, který je založen na pomoci dětí dětem v Plzni. Jeho garantem je Nadace 700 let města Plzně.
Myšlenka navazuje na Kouzlo Vánoc – benefiční galavečer Storm Ballet studia Plzeň. Ten se koná v Plzni od roku 2013. Renomované plzeňské taneční studio připravuje každoročně program, jehož obsah reflektuje na dané téma pomoci a výtěžek koncertu je vždy věnován na konkrétní účel. Program večera připravují děti a pro děti je také určena vybraná částka. S dětmi se v něm objevují také známé tváře, které vystupují bez nároku na honorář.
Díky dětem rozšiřuje možnost pro dárce přispívat celoročně. Je zřízen transparentní účet, dárci mohou přispívat formou DMS a na projekt jsou poukazovány také prostředky z nejrůznějších akcí, jejichž organizátoři se do projektu zapojí. Přispět lze i nákupem prostřednictvím portálu www.givt.cz, stačí nakoupit pro Nadaci 700 let města Plzně.
Více o projektu na www.dikydetem.cz.
Pro každý rok je vybrán jeden nebo více projektů v sociální oblasti. Každoročním vrcholem sbírky se stává galavečer Kouzlo Vánoc, kde je výtěžek předáván.

V roce 2018 bude výtěžek Díky dětem a Kouzla Vánoc poukázán na tyto projekty:
Znakovka do škol
Podpora handicapovaných sportovců TJ Zdravotně postižených Halma
Zdravínek

Stav transparentního účtu k 16. červnu 2018 je 35 318,00 Kč

talenti