Oslavy výročí 40 let fungování RADOVÁNKU

 Speciální akce v roce 2020-2021
Důstojnou formou oslavíme svá výročí

Důstojnou formou oslavíme svá výročí

SVČ RADOVÁNEK slaví svá výročí

70. let zájmového vzdělávání v Plzeňském kraji
40. let od založení Střediska volného času RADOVÁNEK

Jak budeme slavit?

Radovanek logo gif animace

Chceme důstojnou formou oslavit 70. let zájmového a neformálního vzdělávání v Plzeňském kraji. Je to 40. let co se poprvé otevřely dveře v Kaznějově, kde bylo založen SVČ RADOVÁNEK. V roce 2020 nad rámec našich aktivit uspořádáme ještě čtyři velké kulturně společenské akce.

Pro veřejnost a především dospělé návštěvníky, zejména rodiče dětí a mládeže, kteří k nám celoročně dochází, to bude Slavnostní galavečer v barvách rubínu, Festival naděje a porozumění – FUN DAY FEST. Dále pro školy, školská zařízení a pedagogickou veřejnost zajistíme Konferenci zájmového a neformálního vzdělávání Future of Non - Formal Education.

 

Akce, které v roce 2020 uskutečníme, jsou určeny bývalým pedagogům volného času, kteří prošli v průběhu sedmdesáti let našimi pracovišti, ale i současným pedagogům, kteří naše pracoviště navštěvují nyní. Také rodičům dětí, kteří k nám současně chodí, dětem z celého Plzeňského kraje, veřejnosti, která o nás ví a podporuje nás, spolupracovníkům ze škol PK a ostatním. Chceme jim nabídnout za jejich přízeň zážitek, prezentací toho nejlepšího, co v Plzeňském kraji máme. Tedy naše šikovné, talentované a nadšené dětí a mládeže, které program připraví společně s pedagogy a partnery.

Středisko volného času je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační akce, osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby. Středisko volného času RADOVÁNEK, organizuje svoji činnost v rámci regionu, zejména v Plzni a Plzni - severu. Je školským zařízením pro zájmové a neformální vzdělávání. Nabízí výchovu a vzdělávání pro širokou veřejnost. Zřizovatelem této příspěvkové organizace s právní subjektivitou je Plzeňský kraj. Sdružuje cca 4000 účastníků zájmového vzdělávání v kroužcích ve 12 pracovištích. Středisko volného času se podílí na další péči o nadané a mimořádně nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků. Organizuje letní tábory a pobytové akce napříč celým rokem.

 

Slavnostní galavečer v barvách rubínu

Tento galavečer, budeme pořádat pro naše pedagogy, partnery, spolupracovníky, sponzory, zřizovatele a rodiče našich dětí. Bude poděkováním za účast v našich aktivitách, spolupráci, partnerství i podporu. Galavečer provede přítomné historií i současností zájmového vzdělávání a také představí nadané a mimořádně talentované děti, které navštěvují RADOVÁNEK v připraveném programu. Večerem bude provázet Lucie Křížková a těšit se můžete i na půlnoční překvapení.

 

FUN DAY FEST – Festival naděje a porozumění

Festival zájmového a neformálního vzdělávání v Plzni.

Festivalem chceme poděkovat několika generacím, které navštěvovaly celá dlouhá léta naši organizaci. Organizaci zájmového vzdělávání, kde začala éra neformálního a zájmového vzdělávání a společnost se začala věnovat sportu, umění, kreativním dovednostem i dalším formám organizovaně, s cílenou podporou a rozvojem talentů napříč Plzeňským krajem.

Celý den chceme zaměřit také na rodiny a rodiče dětí. Vždy to byli rodiče, kteří, podporovali svoje děti, kteří na úkor svého volného času je vodili na kroužky nebo do klubů. Kteří investovali nemalé finanční prostředky na rozvoj jejich schopností, dovedností a podpory. Festivalu se v příštím roce zúčastní i naši spolupracovníci a partneři v oblasti zájmového vzdělávání, cca 21 SVČ a DDM z Plzeňského kraje, Nestátní neziskové organizace, které zastřešuje Krajská rada dětí a mládeže PK v počtu zhruba 25 organizací. Chceme dát možnost prezentace základním uměleckým školám a jiným organizacím, které pracují s dětmi a mládeží.

Zároveň zaměříme festival ke Dni památky obětí vyhlazení obce Lidice, dne 10. června 1942. V roce 2020 to bude 78 let od vyhlazení Lidic. Na památku obětí proběhne běh, ve spolupráci s partnerem Barvám neutečeš. Očekáváme účast v rámci Česka. Chceme vyhlásit na 13. června Den naděje a porozumění, v tomto duchu se Festival ponese.

Na hlavním pódiu budou vystupovat po celý den účinkující, které budou nominovat školy, školská zařízení, spolky a jiné organizace pracující s dětmi. Zúčastněné organizace se budou prezentovat se svými programy a připravenými činnostmi. Festivalem chceme ukázat veřejnosti, jakým směrem se zájmové a neformální vzdělávání ubírá a jaká je jeho budoucnost. Kam směřuje výchova a vzdělávání v této oblasti. Chceme především zapojit veřejnost a rodiče, aby si uvědomili, jak důležité je, věnovat se dětem a mládeži v současnosti, ale i budoucnosti.

Festival se uskuteční dne 13. června 2020 v Plzni ve Štruncových sadech.

 

Future of non - formal education

Konference zájmového a neformálního vzdělávání s mezinárodní účastí, nová budoucnost, vize, mise a výstupy. Konference úzce zaměřená na progresivní inovativní formy výchovy a vzdělávání. Zásadní provázání v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání s formálním vzděláváním. Konference postavená na dobré praxi s vizí do budoucnosti.

Podpora ze strany MŠMT, Plzeňského kraje, Města Plzně, Krajského centra vzdělávání a jazykové školy v Plzni, Národního institutu dalšího vzdělávání, krajského pracoviště v Plzni, České školní inspekce, krajského pracoviště v Plzni, Západočeské univerzity v Plzni, pedagogické fakulty. Dále za podpory řídícího výboru Krajského akčního plánu, MAP Plzeň, Plzeň – sever a Rokycany.

Svoji účast přislíbily země jako Holandsko a Slovinsko, se kterými do loňského roku spolupracoval RADOVÁNEK v rámci projektu, dále Německo Weiden a Regensburg, města, se kterými spolupracujeme a také Norsko a Finsko, se kterými spolupracuje Plzeňský kraj a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.
Konference se uskuteční dne 18. a 19. června 2020 v kongresovém centru Parkhotelu v Plzni.