Oslavy výročí 40 let fungování RADOVÁNKU

 Speciální akce v roce 2020-2021
Konference Future of Non - Formal Education

Konference Future of Non - Formal Education

Konference zájmového a neformálního vzdělávání s mezinárodní účastí, nová budoucnost, vize, mise a výstupy. Konference úzce zaměřená na progresivní inovativní formy výchovy a vzdělávání. Zásadní provázání v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání s formálním vzděláváním. Konference postavená na dobré praxi s vizí do budoucnosti. Na konferenci spolupracujeme se Sdružením pracovníků domů dětí a mládeže České republiky.

Termín konání: 18. - 19. 6. 2020 - akce je přesunuta na podzim 2020

Místo konání: Parkhotel Plzeň

Podpora ze strany MŠMT, Plzeňského kraje, Města Plzně, Krajského centra vzdělávání a jazykové školy v Plzni, Národního institutu dalšího vzdělávání, krajského pracoviště v Plzni, České školní inspekce, krajského pracoviště v Plzni, Západočeské univerzity v Plzni, pedagogické fakulty. Dále za podpory řídícího výboru Krajského akčního plánu, MAP Plzeň, Plzeň – sever a Rokycany.

Svoji účast přislíbily země jako Nizozemsko a Slovinsko, se kterými do loňského roku spolupracoval RADOVÁNEK v rámci projektu, dále Německo Weiden a Regensburg, města, se kterými spolupracujeme a také Norsko a Finsko, se kterými spolupracuje Plzeňský kraj a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.