Oslavy výročí 40 let fungování RADOVÁNKU

 Speciální akce v roce 2020-2021
Rozhodnutí o změně termínů konání Festivalu Fun Day Fest a Konference Future of Non-Formal Education z důvodu nouzového stavu v ČR

Rozhodnutí o změně termínů konání Festivalu Fun Day Fest a Konference Future of Non-Formal Education z důvodu nouzového stavu v ČR

Vážení kolegové, zástupci zřizovatele, partneři, podporovatelé.
Informujeme o rozhodnutích, které ovlivnily přípravu i konání našich dvou významných společenských akcí, které jsme měli uskutečnit v červnu 2020.

Festival neformálního vzdělávání na počest Dne naděje a porozumění, který se měl konat pod názvem Fun day fest dne 13. června 2020 – Štruncovy sady v Plzni a Konference o budoucnosti neformálního vzdělávání s mezinárodní účastí- Future of-Non Formal Education, která se měla konat ve dnech 18. – 19. června 2020 v Parkhotel Congress Center Plzeň, U Borského parku 31, 301 01 Plzeň, Česká republika.

 

Dne 16. 6. 2020 bylo rozhodnuto Radou Plzeňského kraje, Odborem školství mládeže a sportu Plzeňského kraje a zástupci Střediska volného času RADOVÁNEK, že kulturní, společenské a veřejné akce pořádané naší organizací, se nesmí do konce června organizovat. Vzhledem k tomu, že byl vyhlášen nouzový stav vládou ČR a na základě usnesení vlády, bylo rozhodnuto, že doba trvání nouzového stavu je prozatím nejvýše 30 dnů a prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Což se rozhodně může stát. Vzhledem k okolnostem a narůstajícím problémům, šířící se pandemie koronaviru a na základě nařízení hygieniků a dalších opatření Vlády České republiky, nemůžeme předpokládat, že by se stav v současné době zlepšil. Předpokládá se, že nejméně do konce června, nebude možné tyto a jiné akce a aktivity uskutečnit.

Se souhlasem našeho zřizovatele, Plzeňského kraje, rušíme obě akce v měsíci červnu a překládáme je do podzimních měsíců, tedy předběžně na září 2020, kdy přesný termín bude v co nejkratší době sdělen a zveřejněn.

Pokud by nenastala doba příznivá pro uspořádání konference i festivalu v tomto měsíci, budou obě aktivity se souhlasem příslušných institucí a Plzeňského kraje přesunuty do roku 2021, a to konference na leden a festival na červen.