23. ročník oblastního kola soutěže Dětská porta proběhl v sále SOUE V Plzni na Skvrňanech

V sobotu 11.11.2023 se uskutečnilo oblastní kolo 23. ročníku Dětská Porta v Plzni. Akce proběhla v krásném prostředí v sálu SOUEPL Vejprnická 56. Pořadatelem soutěže je Středisko volného času RADOVÁNEK. Dětská Porta je otevřená postupová hudební soutěž v žánrové oblasti folk a country pro dětské oddíly, skupiny, dua i jednotlivce ve věku do 20 let. Soutěž má interpretační a autorskou část. Do této soutěže se přihlásili mladí muzikanti z Plzně a okolí. Oblastní kolo soutěže bylo skvělou příležitostí pro mladé talenty prokázat své hudební dovednosti s možností postupu do republikového finále. Soutěž jim dává prostor pro rozvoj vlastní tvorby.

Do letošního oblastního kola vystoupilo 23 soutěžících v různých hudebních formacích. Nejednalo se jen o jednotlivce, ale také dua a skupiny. Diváci byli složeni převážně z rodičů a kamarádů soutěžících. Soutěže se zúčastnili talentovaní mladí zpěváci a hudebníci, kteří předvedli své umění a nadchli publikum svými vystoupeními. Účastníci soutěže byli hodnoceni pětičlennou profesionální porotou složenou z hudebních odborníků a znalců daných žánrů, která hodnotila jejich interpretaci, techniku a autorský přínos.

Díky přispění partnerů akce bylo možné hudebníky ocenit a motivovat je v jejich dalším snažení. Do republikového finále v Kroměříži postoupila jedna skupina a čtyři jednotlivci. Na realizaci soutěže se každoročně podílejí nejen organizátoři, ale také externí pracovníci, porotci z řad profesionálních i amatérských hudebníků, partneři, dobrovolní pomocníci, děti a mládež. Díky této pomoci se podařilo oblastní kolo soutěže kvalitně připravit a vytvořit tak příjemné podmínky a atmosféru pro soutěžící hudebníky i diváky.

Oblastní kolo Dětské Porty v Plzni bylo plné talentu, energie a vášně pro hudbu. Účastníci předvedli širokou škálu hudebních žánrů od tradičních lidových písní až po moderní country a folk. Jejich vystoupení byla plná emocí a osobitého přístupu k hudbě. Dětská Porta je jedinečnou příležitostí pro mladé hudebníky projevit svůj talent, získat zpětnou vazbu od profesionálů a navázat kontakty s dalšími nadšenci do hudby. Soutěž je známá svou kvalitou a podporou rozvoje mladých uměleckých osobností.

Oblastní kolo Dětské Porty v Plzni je významnou událostí, která přináší nejen úžasné hudební zážitky pro účastníky a návštěvníky, ale také posílí hudební scénu v Plzni. Oblastní kolo Dětské Porty se vydařilo, velmi se těšíme na další ročníky této úžasné hudební soutěže. Ve školním roce 2024/25 vyhlašuje středisko volného času RADOVÁNEK již 24. ročník oblastního kola soutěže Dětská Porta v Plzni.