Call Centrum

Radovánek se zapojil do trasování nemocných

Systém trasování v Plzeňském kraji a testování lidí je nelehká záležitost. Nemocných stále přibývá a lidé, kteří trasují v rámci Krajské hygieny v Plzni, potřebují pomoci. Nepřetržité služby v rámci trasování, příběhy lidí a příznaky nemoci Covid- 19, opravdu vyčerpávají.

Byli jsme osloveni našim zřizovatelem, což je Plzeňský kraj, zda bychom nepomohli s trasováním. Nezaváhali jsme ani na vteřinu a v rámci lidskosti a společenské odpovědnosti se zapojujeme po dobu uzavření SVČ RADOVÁNEK. Je to nesnadné, proškolujeme v tomto týdnu naše pedagogické i nepedagogické pracovníky, instalujeme potřebný software a připravujeme se na ostrý start.

 Testovací provoz s několika pedagogy jsme zahájili před jarními prázdninami. Po jejich skončení se zapojí další pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci.

Za laskavé podpory operátora Vodafone máme k dispozici telefony s telefonními čísly jen pro tuto příležitost.

SVČ RADOVÁNEK sice nemá již rok své milé účastníky zájmového vzdělávání, ale je stále v pohotovosti a rozdává pomoc i radost celou tuto dobu náhradními aktivitami a vzděláváním, např. formou on-line.