Představili jsme naší oblast polytechnického vzdělávání na akci #JETOTU

Na #JETOTU se oblast techniky představila v celé jedné části plzeňského náměstí. Zástupci několika kroužků ukázali návštěvníkům důležitost technického vzdělávání a jeho provázanost s budoucím studiem nebo volbou povolání. Do pěti velkých stanů jsme pro představení této oblasti vybrali Merkur, modeláře, kroužky elektroniky a robotiky, 3D tisk a náš nejnovější projekt Autonomní motokáru, na které samostatně pracují naši účastníci. Všechny ukázky našich kroužků byly interaktivní a vše bylo možné si na místě vyzkoušet. V několika případech si i odnést výrobek s sebou domů.

U všech prezentovaných aktivit byli naši zkušení vedoucí kroužků, kteří byli k dispozici při ukázkách nebo pro zodpovězení dotazů návštěvníků. V naší oblasti si přišel na své každý od nejmenších až po nadšené dospěláky, kteří se díky nám vrátili do svých dětských let nebo k zapomenutým vášním a koníčkům.

Na konci října se můžete těšit na video záznam celého Galavečera 2022.

Od listopadu bude zveřejněna kompletní fotogalerie přehledně tříděná do jednotlivých oblastí. 

Oblasti Polytechnického vzdělávání a Informačních technologií můžete nadále sledovat na našich stránkách pod samostatnými odkazy.

Odkazy na vzdělávací oblasti:

Oblast polytechnického vzdělávání

Oblast Informačních a komunikačních technologií