Nová učebna elektroniky na pracovišti Sady Pětatřicátníků

Na začátku února tohoto roku proběhla na pracovišti v sadech Pětatřicátníků rekonstrukce učebny elektroniky.  Učebna se dočkala nové výmalby i moderního zařízení, včetně nábytku. Bylo vybudováno nové technické zázemí, které je nyní přehlednější a organizovanější. Jedna z hlavních změn je nakoupení nového modulového stolu, který zajistí účastníkům i lektorům bezpečnou a efektivní práci. Do budoucna je ještě plánována renovace podlah. Naši účastníci si učebnu ihned oblíbili a my doufáme, že v ní vznikne spousta zajímavých výrobků či objevů. Tato rekonstrukce je pro nás dalším z mnoha kroků na cestě ke zkvalitnění vzdělávání na tomto pracovišti.

Rekonstrukce byla financována z vlastních zdrojů SVČ RADOVÁNEK a spolufinancována Plzeňským krajem a z projektu MŠMT - Šablony II.