Darujeme kroužky dětem

RADOVÁNEK se připojil k projektu Darujeme kroužky dětem

Od druhého pololetí školního roku 2022/2023 se RADOVÁNEK připojil k projektu Darujeme kroužky dětem v rámci Aktivního města. V projektu mohou rodiče získat příspěvek až 2000 Kč na volnočasové aktivity dětí, tedy na kroužk.

Projekt je zaměřen na podporu rodin v ČR, které pobírají “přídavek na dítě”, “příspěvek na péči” či “odměnu pěstouna/ příp. příspěvek při pěstounské péči”. Další skupinou, pro kterou je projekt určen jsou ukrajinské rodiny, pobývající v ČR na základě víza strpění, nebo víza dočasné ochrany.

Od 5. 1. 2023 je spuštěná výzva na 2. pololetí školního roku. Což znamená možnost pro rodiče čerpat příspěvek 2000 Kč na úhradu nákladů za kroužky v druhém pololetí. Celý systém funguje tak, že rodič požádá o přidělení příspěvku doložením potřebných dokumentů a následně po schválení vybere organizaci (např. DDM), které budou peníze převedeny. 

Registrace rodičů na odkazu www.darujemekrouzky.cz 

Darujeme krouzky