Kampaň kroužky

Radovánek ukončil léto tábory a připravil až 400 kroužků pro nový školní rok

Léto končí a my se vydáváme na novou cestu zájmovým vzděláváním. Hledáme nové formy práce, kvalitní a zábavné programy v kroužcích, které se stanou na celý rok naší prací a pro Vás zábavou, aktivním využitím volného času a místem, kam chodíte s nadšením a elánem. Místem, kde se nenudíte a najdete vždy něco nového a originálního, co Vás posune opět o kousíček dopředu. Kam chodíte i odkud odcházíte s úsměvem.

V letošním školním roce se budeme opět potkávat na našich pracovištích. Zajistíme pro Vás nadšené pedagogické pracovníky a odborně kvalifikovaný tým. Pevně doufám, že Vám nabízíme ty správné aktivity z naší barevné palety kroužků, které každoročně inovujeme a s láskou připravujeme. V letošním roce se můžete těšit na výběr z téměř čtyř stovek kroužků v třinácti oblastech. Naši nabídku najdete v sekci KROUŽKY. Tato pestrá, široká a kvalitní nabídka činností a zapojení do smysluplného využívání volného času v oblasti zájmového vzdělávání, je naším prvořadým cílem. Chceme být otevřené mezigenerační centrum, které nabízí příjemné a moderní prostředí a v učebnách, halách a tělocvičnách.

Nabídka činností dává možnost zapojit se do různých oborů, které posunou zúčastněné opět dál a pomohou v rozvoji talentu a nadání. S účastníky vzdělávání pracujeme na základě individuálního přístupu a rovnosti příležitostí. Jsme moderní a perspektivní centrum volného času schopné uplatnit se v konkurenčním prostředí. Ve svém životě činíme bezpočet rozhodnutí, jež nás vedou k určité motivaci a rozvoji. Naše rozhodnutí je naše reakce na situace, které se před nás staví. Pojďme společně zažít mimořádné situace a skvělé příležitosti.

Věřím, že tento školní rok bude pro nás i pro Vás novou výzvou. Otevřeli jsme pro Vás všechna pracoviště v Plzni, Plzni-severu a jedno ve Štěnovicích na Plzni-jihu. V těchto místech chceme poskytovat služby rodičům a dětem tak, aby si vybrali z naší nabídky a byli po celý rok s námi, v bezpečí a vzdělávali se tam, kam chtějí sami a s důvěrou.

Pokud jste ještě nenavštívili pracoviště v Pallově ulici, uvidíte rozsáhlé rekonstrukční práce, které rozsvítili tuto starou budovu a čekají jen na Vás.

Dovolte mi, abych všem Vám, rodičům, dětem, žákům i ostatním účastníkům popřála hezký a kreativní podzim a sobě přeji, abyste k nám nadále s úsměvem docházeli a RADOVÁNEK byl pro Vás místem příjemných setkávání.

Bc. Eva Tischlerová - ředitelka SVČ RADOVÁNEK