Výtvarné a kreativní vzdělávání

Výtvarná a kreativní oblast představuje jak výtvarné umění, tak kreativní činnost a zahrnuje všechny kroužky pro mladé umělce, a to od kresby, přes malbu až k modelování. Na své si přijdou jak klasici, kteří se chtějí zdokonalovat v kresbě či malbě, ale i experimentátoři, kteří touží zkoušet stále něco nového, ať už street art, boho styl, práci se sádrou, malbu na zeď, práci s různým materiálem či jiné výtvarné techniky. V rámci výtvarného umění jsou to obory malířství, sochařství a fotografie. Pro nadšence do modelování se nabízí především kroužky keramiky, kde se kloubí modelařina spolu s malbou v podobě glazování. Kroužky jsou buďto samostatně rozdělené, takže si zájemci mohou vybírat mezi malbou, kresbou, experimentováním či modelováním, anebo mohou sáhnout i po komplexním kroužku, kde si vyzkouší od každého něco.

Všechny naše nabízené aktivity jsou vedené pedagogickými pracovníky, kteří jsou specializovanými odborníky v daném oboru.

Zobrazit celý popis

Keramika

Keramika zaujímá modelaci výrobků, točenou keramiku na hrnčířském kruhu, dekorativní zdobení v podobě glazury. Keramické kroužky probíhají ve všech věkových skupinách, kdy se od začátečníků až po nejpokročilejší, učí účastníci různým technikám, a to jak modelování, odlévání licí hmoty do sádrových forem, točení na hrnčířském kruhu a vyjadřováním svých představ v plošné i prostorové tvorbě. Věkové skupiny mohou tvořit, jak sami tak i společně v rámci Mezigeneračního centra. Keramiku tak mohou navštěvovat malé děti, žáci, dospělí, ale i babičky a rodiče s dětmi.

Věková kategorie: od 6-17 let, veřejnost 18+, 40+

Naši lídři

Ivana Jeslínková
Ivana Jeslínková
keramika, glazování
Běla Kavinová
Běla Kavinová
keramika, kreativní činnosti
MgA. Alena Lišková
MgA. Alena Lišková
keramika, glazování

Kresba

Kresba představuje kresebnou studii zátiší, lineární perspektivu, kompozici, proporce, stínování a modelaci předmětů, v neposlední řadě figurální kresbu. Kresebné kroužky probíhají ve všech věkových skupinách, kdy se od začátečníků až po nejpokročilejší, učí účastníci různým technikám, a to jak od kresebné studie zátiší přes kompozici, proporce a stínování ke správnému použití lineární perspektivy a figurální kresbě. Kresbu tak mohou navštěvovat malé děti, žáci i dospělí.

Věková kategorie: od 6-15 let, veřejnost-18+

Naši lídři

Mgr. Kateřina Železná
Mgr. Kateřina Železná
výtvarné umění, kreativní činnosti
Bc. Gabriela Kostková
Bc. Gabriela Kostková
výtvarné umění, kreativní činnosti
Bc. Eva Vogeltanzová
Bc. Eva Vogeltanzová
výtvarné umění, kreativní činnosti

Malba

Malba představuje práci s barvou, míchání a nanášení barev na podklad, základy šepsování malířského plátna, studie zátiší, lineární perspektiva, kompozice, proporce, stínování a modelace předmětů, figurální malba.

Malířské kroužky probíhají ve věkových skupinách předškolního a školního věku, kdy se od začátečníků až po nejpokročilejší, učí účastníci různým technikám, a to jak od malířské studie zátiší přes kompozici, proporce a modelování stínem ke správnému použití lineární perspektivy a figurální malbě. Kresbu tak mohou navštěvovat malé děti i žáci.

Věková kategorie: od 3-15 let


Grafika

Grafika představuje užitou grafiku-tisk z hloubky, výšky, z plochy, linoryt, práce s tiskařskou barvou, rydlem a válečkem, nanášení barev na podklad, finální tisky a soutisky.

Grafické kroužky probíhají ve věkových skupinách předškolního a školního věku, kdy se od začátečníků až po nejpokročilejší, učí účastníky různým technikám, a to jak od návrhu motivu, přenesení motivu na lino, měděnou destičku či jiný materiál, vyrytí motivu a následné tisknutí, kdy vznikají soutisky hotového díla. Jedná se i o experimenty, které lze zkoušet grafickými způsoby. Grafiku tak mohou navštěvovat malé děti i žáci.

Věková kategorie: od 3-15 let


Speciální techniky

Speciální techniky a obory zaujímají:

  • Boho styl - interiérové doplňky, design
  • Street Art – malba, kresba, experimentování v netradičních technikách, základy kaligrafie, tematika s graffiti artem, koláž, grafika, ilustrace
  • Enkaustika – malba horným voskem
  • Patchwork - šití a vyšívání
  • Fashion design a design doplňků – oděv, šperky, módní doplňky

Kroužky se speciální technikou a oborem probíhají ve všech věkových skupinách, kdy se od začátečníku až po nejpokročilejší učí účastníci různým technikám daného oboru. Tyto kroužky tak mohou navštěvovat malé děti, žáci i dospělí.

Věková kategorie: od 5-14 let, 18+ veřejnost


Kreativní tvorba

Kreativní tvorba představuje především výrobu ve 3D ale i ve 2D, jedná se o interiérovou tvorbu dekorací, výrobu z papíru, výrobu a tvorbu z netradičních a tradičních materiálů, rozvoj jemné motoriky u nejmenších, šití, drátkování, korálkování, lepení, stříhání, modelování, relaxace, formy arteterapie.

Kreativní kroužky probíhají ve věkových skupinách předškolního a školního věku, kdy se od začátečníku až po nejpokročilejší učí účastníci různým technikám. U těch nejmenších se nejprve rozvíjí jemná motorika a výrova z tradičních i netradičních materiálů. U starších věkových skupin, je pak snadným navázáním na výrobu i složitých artefaktů. Kreativní kroužky tak mohou navštěvovat malé děti i žáci.

Věková kategorie: od 3-15let