Zlaté struně je už 25 let

Je to neuvěřitelné, ale 10.prosince 2022 se konalo krajské kolo už 25.ročníku kytarové soutěže ZLATÁ STRUNA, které pořádalo Středisko volného času RADOVÁNEK. Celé soutěžní klání se konalo v příjemném prostředí sálu Střední průmyslové školy dopravní. Do krajského kola se přihlásilo 21 mladých kytaristů a kytaristek z Plzně a okolí, kteří soutěžili ve dvou kategoriích: do 14 let a 15-18 let/včetně/.
Atmosféra byla vynikající, viděli a slyšeli jsme řadu nových mladých talentů, nejmladší soutěžící bylo 8 let. Úroveň jednotlivých soutěžních vystoupení byla hodně vysoká a vyrovnaná a porota neměla vyhodnocení vůbec jednoduché.


VYHODNOCENÍ:
1.kategorie do 14 let: 1.místo – Lucka DOLEJŠOVÁ
2.místo – Jakub KOLÁŘ
3.místo – Elizabeta HUŠKOVÁ
2.kategorie 15 - 18 let: 1.místo – Pavlína VALENTOVÁ
2.místo – Marie Nicol ŠNEIDROVÁ
3.místo – Míša SEBEROVÁ

Porota udělila také 6 ZVLÁŠTNÍCH OCENĚNÍ: Pavlíně VALENTOVÉ, Štěpánce ŠLOUFOVÉ, Alžbětě POLÁČKOVÉ, Štěpánu HRBÁČKOVI a , Terezce ŘEŘICHOVÉ. Samostatnou kategorií tvořila autorská soutěž, do které se tentokrát přihlásila pouze 1 soutěžící, Terezka WILLOVÁ. Do republikového finále postoupilo 10 soutěžících. Favoritem diváků se stala a CENU DIVÁKA odnesla v 1. kategorii Katka KÁCHOVÁ a ve 2.kategorii Míša. Přišlo se podívat 54 diváků.

Krajské kolo 25.ročníku dopadlo skvěle, hodně jsme vzpomínali na uplynulá léta a povedlo se, že jako hosté vystoupili 3 vítězové 1.ročníku Zlaté struny před 25. léty – Tereza RUMLOVÁ-KROTÁKOVÁ, Martin JUHA a Martin KOTEK. Všichni zúčastnění si to moc užili a těší na republikové finále 25. ročníku, které se bude konat 27. - 28. ledna 2023 v Saloonu na Roudné, a které také pořádá Středisko volného času RADOVÁNEK.

Děkujeme všem sponzorům, porotcům, moderátorům a pomocníkům. Bez jejich obětavé práce a podpory by soutěž nemohla existovat. Naše velké díky patří také odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje, Magistrátu města Plzně, odboru kultury a Nadaci 700 let města Plzně a za finanční podporu.

  • Tiskovou zprávu napsal: Mgr. Marcela Holomelová
  • Kontakty na autora: holomelovavradovanek.cz