Smutný kluk

RADOVÁNEK zůstává zavřený i po 4.1.2021

Vážení rodiče, partneři, přátelé SVČ RADOVÁNEK, milé děti.

Dovolte mi, abych vás pozdravila a předala vám zásadní informace, které je nutné upřesnit, aby nedocházelo v této nelehké době k dezinformacím.

Usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020, ČR č. 1373 o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021. Dále platné nové Usnesení vlády ČR č. 1337, kterým se omezuje s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hodin provoz škol a školských zařízení. Zároveň si můžete přečíst informace MŠMT k provozu škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021, které najdete i na stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/aktualni-informace-k-provozu-skol a také na našem webu.

To znamená, že neotevřeme tak, jak bylo avizováno 4. ledna 2021. Obáváme se, že bude nutné, abychom zůstali uzavřeni pravděpodobně až do konce ledna. Otevřeli bychom od II. pololetí školního roku 2020/2021 a to v únoru, pondělím 1. 2. 2021, pokud nám to dovolí rozhodnutí vlády, MŠMT a další možná opatření v rámci situace.

Úplatu za zájmové vzdělávání budeme automaticky převádět do II. pololetí, nebo pokud jste zaplatili celý školní rok, vrátíme vám celou částku za neuskutečněné hodiny a schůzky v I. pololetí.

Podrobné informace vám včas zašleme prostřednictvím mailu a také budou zveřejněny na našich webových stránkách a sociálních sítích.

Přejeme vám šťastný následující rok ve zdraví a pohodě.

Mějte milé dny ve zdraví.

Těší se na vás ředitelka SVČ RADOVÁNEK a kolektiv všech pedagogických a ostatních pracovníků.

 

Dne 28. 12. 2020

Bc. Eva Tischlerová, ředitelka organizace