Jak se přihlásit do zájmového kroužku

Jak se přihlásit do zájmového kroužku

V tomto článku naleznete informace o možnostech přihlášení do zájmových kroužků a kurzů. Orientace v nabídce kroužků, přihláška, platební a storno podmínky. V případě najesností se neváhejte informovat i kontaktné osoby uvedené u popisu kroužku na našich internetových stránkách.

JAK SE PŘIHLÁSIT DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU?

Přihlášení účastníka je možné:

  1. OSOBNĚ na jakémkoli pracovišti SVČ RADOVÁNEK
  2. ELEKTRONICKY z těchto stránek pod tlačítkem "přihlásit" u konkrétního zájmového útvaru

V obou případech je výstupem závazná přihláška podepsaná zákonným zástupcem + platební pokyny k úhradě účastnického poplatku.

Podepsaná přihláška je závazná. V případě, že do zájmového útvaru nemůžete nastoupit, nahlaste tuto skutečnost na příslušné pracoviště. Uvolníte tak místo pro náhradníky. Způsob vrácení zaplaceného účastnického poplatku se v tomto případě řídí Směrnicí o úplatě za zájmové vzdělávání a obsaženými storno podmínkami SVČ RADOVÁNEK.

 

Varianta 1 – Osobně na pracovišti

      Písemný formulář přihlášky si můžete vyzvednout na všech pracovištích. Po odevzdání vyplněné a podepsané písemné přihlášky pracovníkovi SVČ RADOVÁNEK obdržíte platební předpis pro úhradu účastnického poplatku.
Způsob obdržení platebního předpisu si domluvte při odevzdání přihlášky:

  •       Ihned na místě při odevzdání přihlášky
  •       V domluvenou dobu osobně na pracovišti
  •       E-mailem

Podepsaná přihláška je závazná. Úhradu proveďte do jednoho měsíce od odevzdání přihlášky.

 

Varianta 2 – elektronická přihláška z Klientského centra

1. VYBRAT KONKRÉTNÍ ZÁJMOVÝ ÚTVAR
U vybraného kroužku klikněte na text "přihlásit", budete přesměrování na úvodní stránku Klientského centra. V případě, že toto tlačítko není v hlavičce kroužku uvedeno, již se nelze elektronicky přihlásit. Máte-li přesto zájem, můžete kontaktovat pracovníka SVČ RADOVÁNEK.

2. PŘIHLÁSIT SE K RODINNÉMU ÚČTU
Při prvém přihlášení je potřeba nejdříve zaregistrovat váš rodinný účet. Vyplňte všechny kolonky na pravé straně přihlašovacího okna. Email a heslo si zapamatujte. Pomocí tohoto účtu se budete přihlašovat po celou dobu navštěvování SVČ RADOVÁNEK do všech našich aktivit (kroužky, akce, tábory).
V případě, že jste v posledních několika letech vyplňovali přihlášku na některou z našich aktivit, založte účet na email uvedený v dřívějších přihláškách. Systém vám automaticky do rodinného účtu načte historii přihlášek. Pro změnu registračního emailu nás kontaktujte.
Po zaregostrování vám bude odeslán validační email. V tomto emailu klikněte na uvedený odkaz. Nyní se můžete přihlásit do vašeho účtu.

3. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU
Vyplňte email uvedený při registraci a heslo. Potvrďte.

4. PŘIDÁNÍ ÚČASTNÍKA
V pravé části klikněte na tlačítko "nový účastník". Vyplňte přesně všechny kolonky, zejména školu. Potvrďte.
Požadované údaje podléhají matrice dle školského zákona. S údaji je nakládáne dle zákona o ochraně osobních údajů.
Účastníkem jsou osoby, které chcete přihlásit na aktivitu.
V případě, že systém načetl historii přihlášek a účastníků, ověřte kliknutím na tlačítko "upravit účastníka" všechny údaje, popřípadě doplňte.

Nezapoměňte průběžně aktualizovat osobní a kontaktní údaje.

5. VÝBĚR KROUŽKU
V levé části v sekci "kroužky" vyberte požadovaný kroužek.
Není-li kroužek uveden, není možné se již elektronicky přihlásit. Kontaktujte pracovníka SVČ RADOVÁNEK.

6. PŘIHLÁŠENÍ
Klikněte na tlačítko "přihlásit účastníka". Pečlivě čtěte uvedený text. Zaškrtejte potřebné volby a potvrďte.
Po přihlášení obdržíte potvrzovací email s dalšími instrukcemi.

Dále se řiďte pokyny uvedenými na obrazovze.

Chcete-li přihlásit více účastníků, postup opakujte od bodu 4.

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI NÁS KONTAKTUJTE.

 

PLATBA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU

Každý účastník má vlastní variabilní symbol pro každý zájmový útvar. Platbu lze provést pouze bankovním převodem na číslo účtu: 256488599/0300 pod přiřazeným variabilním symbolem.

Bez znalosti přesného variabilního systému účastnický poplatek NEPLAŤTE.
Symboly generuje automatický přihlašovací systém a obdržíte ho současně s přihláškou. V případě jeho ztráty se obraťte na pracovníky SVČ RADOVÁNEK.