Vše co potřebujete vědět k letním táborům 2023

V tomto článku naleznete základní informace a podmínky platné pro všechny námi pořádané tábory a pobytové akce. V případě nejasností se neváhejte informovat u kontaktní osoby uvedené v popisu tábora či akce na našich internetových stránkách.

Letní tábory 2023 jsme zveřejnili od 1.12.2022, kdy je možné se přihlašovat. Chybějící informace (např. cena, termín) budou doplněny co nejdříve, jak budou potvrzené třetí stranou. Také budeme doplňovat další tábory. Kompletní nabídka letních táborů bude doplněná nejpozději do konce ledna. Nabídku sledujte průběžně. Pokud hledáte konkrétní tábor, který nemůžete najít v nabídce, informujte se u pořádajícího pracoviště.

ZOBRAZIT NABÍDKU TÁBORŮ 2023


› Jak se orientovat v nabídce táborů

› Jak se přihlásit na tábor

› Podmínky účasti na táboře

› Platební podmínky táborů

› Storno podmínky táborů


» Jak se orientovat v nabídce táborů

Nabídku táborů najdete v samostatné sekci pod odkazem "TÁBORY".

Do nabídky táborů zahrnujeme veškeré táborové, rekreační, pobytové a příměstské akce, které trvají dva a více dní. V nabídce se zobrazují po celý školní rok. Akce, které již proběhly, se zobrazují v šedivé barvě na konci seznamu.

Tlačítko pro On-line přihlášení se zobrazuje v detailu akce po kliknutí na její název.

Co se zobrazuje v řádku nabídky:

 1. Název akce - bublina "novinka" označuje tématicky novou akci pro aktuální školní rok
 2. Termín akce
 3. Doporučené věkové rozmezí účastníků - není zcela striktní, ve většině případů záleží na zdatnosti a vyspělosti účastníka. Odlišný věk doporučejeme konzultovat předem.  Bez toho může být přihláška zamítnuta.
 4. Cena - účastnický poplatek
 5. Místo konání - fyzické místo konání akce
 6. Dveře - zelené značí volno, červené značí obsazeno - pro volbu náhradníka a dalších možnostech přihlášení se informujte osobně

Možnosti filtrování nabídky:

 • Vyhledávací pole - vyhledává v názvu akce, nabídka se postupně filtruje dle zadávaného textu
 • Kontaktní místo - naše pracoviště, které konkrétní akci pořádá, podává informace, administruje přihlášky účastníků
 • Kategorie akcí - třídění dle zaměření, období prázdnin, typu akcí
 • Měsíc konání - třídění dle měsíců konání
 • Věk účastníka - vyberte věk účastníka, nabídka zobrazí pouze akce, kdy určený věk účastníka spadá do věkového rozmezí akce
 • Volba přepínání mezi řádkovým a dlaždicovým zobrazením nabídky
 • Možnost skrýt obsazené akce

Zobrazení detailu akce:

Kliknutím na název akce zobrazíte detail akce s popisem, technickými informacemi, kontakty a fotografiemi a tlačítkem pro on-line přihlášení.

 

»Jak se přihlásit

ELEKTRONICKY z těchto stránek pod tlačítkem "PŘIHLÁSIT ONLINE" v detailu konkrétního tábora či akce.

Výstupem je závazná přihláška podepsaná zákonným zástupcem + platební pokyny k úhradě účastnického poplatku. V případě, že na tábor nemůžete nastoupit, nahlaste tuto skutečnost ihned kontaktní osobě tábora. Uvolníte tak místo pro náhradníky. Způsob vrácení zaplaceného účastnického poplatku se v tomto případě řídí Storno podmínkami SVČ RADOVÁNEK.

Online přihlášení pomocí klientského účtu

POSTUP:

1. VYBRAT TÁBOR
U vybraného tábora klikněte na text "přihlásit online", budete přesměrování na úvodní stránku Klientského centra. V případě, že toto tlačítko není v hlavičce tábora uvedeno, nelze elektronicky přihlásit. Tato situace může nastat v případě plného obsazení tábora nebo vyžadují-li organizační důvody. Máte-li přesto zájem, můžete kontaktovat vedoucího tábora.

2. PŘIHLÁSIT SE KE KLIENTSKÉMU ÚČTU
Při prvém přihlášení je potřeba nejdříve zaregistrovat váš klientský účet. Vyplňte všechny kolonky na pravé straně přihlašovacího okna. Email a heslo si zapamatujte. Pomocí tohoto účtu se budete přihlašovat po celou dobu navštěvování SVČ RADOVÁNEK do všech našich aktivit.
V případě, že jste v posledních několika letech vyplňovali přihlášku na některou z našich aktivit, založte účet na email uvedený v dřívějších přihláškách. Systém vám automaticky do klientského účtu načte historii přihlášek.
Po zaregostrování vám bude odeslán validační email. V tomto emailu klikněte na uvedený odkaz. Nyní se můžete přihlásit do vašeho účtu.

BEZ POTVRZENÍ VALIDAČNÍHO EMAILU SE ÚČET NEAKTIVUJE.

3. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU
Vyplňte email uvedený při registraci a heslo. Potvrďte.

4. PŘIDÁNÍ ÚČASTNÍKA
Jste-li v klientském účtu poprvé, je nutné nejprve založit nové účastníky. V pravé části klikněte na tlačítko "nový účastník". Vyplňte přesně všechny kolonky, zejména školu. Potvrďte.
Požadované údaje podléhají matrice dle školského zákona. S údaji je nakládáno dle normy GDPR.
Účastníkem jsou osoby, které chcete přihlásit na aktivitu.
V případě, že systém načetl historii přihlášek a účastníků, ověřte kliknutím na tlačítko "upravit účastníka" všechny údaje, popřípadě doplňte.
??? V případě, že při registraci nového účastníka Vás systém odmítne "Účastník je již registrován", nedovolí další postup z důvodu dvojení rodného čísla. Je nutné se telefonicky spojit s kontaktní osoboou u tábora a sdělit jí správný klientský účet. Následně již registrovaného účastníka přiřadíme k Vašemu klientskému účtu. Poté můžete opakovat přihlašovací proces.

5. VÝBĚR TÁBORA
V levé části v sekci "tábory" vyberte požadovaný tábor. Pokud jste použili tlačítko "přihlásit online" přímo u tábora, budete již nasměrováni přímo do vybraného tábora.
Není-li tábor uveden, není možné se již elektronicky přihlásit. Kontaktujte vedoucího tábora.

6. PŘIHLÁŠENÍ
Klikněte na tlačítko "přihlásit účastníka". Pečlivě čtěte uvedený text. Zaškrtejte potřebné volby a potvrďte.
Po přihlášení obdržíte potvrzovací email s dalšími instrukcemi.

7. VYČKAT NA POTVRZENÍ PŘIHLÁŠKY
Odeslanou přihlášku systém zaregisruje do chráněného systému. Zde přihláška podléhá kontrole vyplnění nutných údajů a potvrzení registrace vedoucím tábora. Po odsouhlasení registrace systém zašle zpět do vašeho klientského účtu přihlášku v pdf ke stažení. Přihlášku vytiskněte, podepiště a co nejdříve doručte na pořádající (kontaktní) pracoviště.

Dále se řiďte pokyny uvedenými na obrazovce.

Chcete-li přihlásit více účastníků, postup opakujte od bodu 4.

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI NÁS KONTAKTUJTE.

Osobně na pracovišti

Nemáte-li možnost elektronického přihlášení, obraťte se na uvedenou kontaktní osobu u tábora. Bude vám sdělen další postup.

Podepsaná přihláška je závazná. Úhradu proveďte dle propozic tábora.

 

»Podmínky účasti na táboře

Povinné dokumenty, které odevzdáváte při nástupu na tábor:

 • nástupní list = prohlášení rodičů o bezinfekčnosti, vlepená kopie kartičky pojištěnce zdravotní pojišťovny + další sdělení rodičů - formulář ke stažení u tábora, na úřední desce webu nebo osobně na pracovišti
 • potvrzení lékaře o způsobilosti (NOVĚ VYŽADOVÁNO U VŠECH TYPŮ TÁBORŮ) - jednotný formulář obdržíte od vedoucího akce (lze stáhnout na úřední desce) . Od roku 2014 je pro potvrzení lékaře MŠMT určený konkrétní formulář, který musí lékař vyplnit - potvrzení platí dva roky. SVČ RADOVÁNEK nevyžaduje k účastni na letním táboře 2023 extra nové potvrzení lékaře. Lze využít potvrzení z loňského roku dle platné legislativy, tedy k datu zahájení tábora nesmí být starší dvou let. Dodejte kopii.

 

»Platební a storno podmínky

CO POTŘEBUJI K ZAPLACENÍ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU?

 • číslo bankovního účtu
 • variabilní symbol
 • částku k zaplacení

BEZ TĚCHTO POKYNŮ NEPROVÁDĚJTE PLATBU!

V případě špatně zadaného variabilního symbolu se platba nespáruje. Ve vašem klientském účtu bude stále označena jako pohledávka.

Platební pokyny naleznete ve spodní části přihlášky. Každý účastník má pro každou akci jiný variabilní symbol.

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. Částečná úhrada účastnického poplatku ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo, dát možnost účasti dalším zájemcům.

KDE OBDRŽÍM POKYNY K PLATBĚ?

 • Platební pokyny naleznete ve spodní části každé přihlášky po jejím schválení v systému.
 • Samostatný platební příkaz si můžete nechat zaslat emailem.
 • Platební pokyny obdržíte osobně na kontaktním pracovišti - recepci, vedoucího tábora

 Platbu lze provést online platební kartou v klientském centru.

MOŽNOSTI PLATBY?

 • Bankovním převodem dle obdržených platebních pokynů.
 • Online platební bránou přímo z klientského centra po schválení přihlášky.
 • Hotovostní platbou na pracovišti - týká se pouze přihlášek na poslední chvíli (1-3 dny před zahájením tábora)

 

»Storno podmínky táborů

Pro vrácení úplaty na táborech platí následující storna:

 • storno minimálně 45 dnů před začátkem tábora – storno ve výši 200,-Kč
 • storno minimálně 21 dnů před začátkem tábora – storno ve výši 20% z úplaty tábora (minimálně 250,-Kč)
 • storno 21 – 10 den před začátkem tábora – storno ve výši 50% z úplaty tábora
 • storno 21 – 1 den před začátkem tábora ze zdravotních důvodů (potvrzení lékaře nutné) – storno ve výši 30% z úplaty tábora (minimálně však 500,- Kč)
 • storno 9 –1 den před začátkem tábora – storno ve výši 80% z úplaty tábora
 • odjezd z tábora – storno 100% z úplaty tábora bez udání vážného důvodu

COVID-19 - garantujeme, že pokud se tábory nebudou moci uskutečnit z důvodu nepříznivých vládních opatření a bude setrvalý stav ve vyhlášení nouzového stavu, vrátíme vám 100% zaplacené částky.

Při stanovování výše stornopoplatku se vychází z celkové částky, která by byla účtována, výjimečně může být stanovena souhrnnou částkou. Pro zařazení do příslušné skupiny stornopoplatků je rozhodující datum doručení, odvolání akce je možno provést pouze písemnou formou (viz. Kniha došlé pošty nebo zápis v podobě SMS, telefonu či e-mailu). Tato příloha nabývá platnosti od 1.1.2015 a je platná pro všechna pracoviště, místa poskytovaného vzdělávání.