Vše co potřebujete vědět k zájmovým útvarům

Vše co potřebujete vědět k zájmovým útvarům

V tomto článku naleznete základní informace a podmínky platné pro všechny námi pořádané zájmové útvary v pravidelné činnosti = kroužky. V případě nejasností se neváhejte informovat u kontaktní osoby uvedené na našich internetových stránkách v popisu kroužku.

ZOBRAZIT NABÍDKU KROUŽKŮ 2023/2024


› Jak se orientovat v nabídce kroužků

› Jak se přihlásit na kroužek

› Podmínky účasti v kroužku

› Platební a storno podmínky kroužků


» Jak se orientovat v nabídce kroužků

Nabídku kroužků najdete v samostatné sekci pod odkazem "KROUŽKY".

V seznamu nabídky jsou uvedeny veškeré kroužky pořádané SVČ RADOVÁNEK. Pro přehlednější zobrazení použijte filtry.

Tlačítko pro On-line přihlášení se zobrazuje po rozkliknutí detailu kroužku vedle názvu kroužku. Kliknutím na tlačítko budete přesměrování do klientského účtu k procesu přihlášení.

Co se zobrazuje v řádku nabídky:

 1. Název kroužku - bublina "novinka" označuje tématicky zcela nový kroužek
 2. Termín konání kroužku
 3. Doporučené věkové rozmezí účastníků - není zcela striktní, ve většině případů záleží na zdatnosti a vyspělosti účastníka. Odlišný věk doporučejeme konzultovat předem. Bez toho může být přihláška zamítnuta.
 4. Cena - zvýhodněný roční účastnický poplatek
 5. Místo konání - fyzické místo konání akce
 6. Dveře - zelené značí volno, červené značí obsazeno - pro volbu náhradníka a o dalších možnostech přihlášení se informujte na pořadatelském pracovišti

Možnosti filtrování nabídky:

 • Vyhledávací pole - vyhledává v názvu kroužku, nabídka se postupně filtruje dle zadávaného textu
 • Kontaktní místo - naše pracoviště, které konkrétní kroužek pořádá, podává informace, administruje přihlášky účastníků
 • Kategorie kroužku - třídění dle zaměření a dalších oblastí
 • Dny konání - třídění dle dnů konání kroužku
 • Věk účastníka - vyberte věk účastníka, nabídka zobrazí pouze kroužky, kdy určený věk účastníka spadá do nastaveného věkového rozmezí kroužku
 • Volba přepínání mezi řádkovým a dlaždicovým zobrazením nabídky
 • Možnost skrýt obsazené kroužky

Zobrazení detailu kroužku:

Kliknutím na název kroužku zobrazíte detail s popisem, technickými informacemi, kontakty, fotografiemi a tlačítkem pro on-line přihlášení.

 

» Jak se přihlásit

ELEKTRONICKY z těchto stránek pod tlačítkem "PŘIHLÁSIT ONLINE" v detailu konkrétního kroužku - prostřednictvím klientského účtu.

Výhody vlastního klientského účtu:

 • správa osobních a kontaktních údajů všech účastníků
 • historie a přehled aktivních přihlášek včetně plateb
 • správa přeplatků a vratek
 • platba účastnického poplatku platební kartou

OSOBNĚ na jakémkoli pracovišti SVČ RADOVÁNEK - pouze ve vyjímečných případech, kdy zákonný zástupce nemá vlastní emailovou adresu.

V obou případech je výstupem závazná přihláška + platební pokyny k úhradě účastnického poplatku.

Přihláška je závazná na celý školní rok. V případě, že na kroužek nemůžete nastoupit, nahlaste tuto skutečnost ihned kontaktní osobě kroužku. Uvolníte tak místo pro náhradníky. Způsob vrácení zaplaceného účastnického poplatku se v tomto případě řídí Storno podmínkami SVČ RADOVÁNEK uvedenými na přihlášce.

Přihlášku obdržíte zpravidla do 7 dnů zpět do klientského účtu. Během letních prázdnin to může být později.

Online přihlášení pomocí klientského účtu

PŘI TÉTO FORMĚ PŘIHLÁŠENÍ NENÍ JIŽ NUTNÉ DOKLÁDAT PŘIHLÁŠKU V TIŠTĚNÉ PODOBĚ. POSTAČUJE OBOUSTRANÉ ELEKTRONICKÉ SCHVÁLENÍ V KLIENTSKÉM ÚČTU RODIČE.

POSTUP:

1. VYBRAT KROUŽEK
U vybraného kroužku klikněte na text "přihlásit online", budete přesměrování na úvodní stránku Klientského centra. V případě, že toto tlačítko není v hlavičce kroužku uvedeno, nelze se elektronicky přihlásit. Tato situace může nastat v případě plného obsazení kroužku nebo vyžadují-li to organizační důvody. Máte-li přesto zájem, můžete kontaktovat vedoucího pracoviště.

2. PŘIHLÁSIT SE KE KLIENTSKÉMU ÚČTU
Při prvém přihlášení je potřeba nejdříve zaregistrovat váš klientský účet. Vyplňte všechny kolonky na pravé straně přihlašovacího okna. Email a heslo si zapamatujte. Pomocí tohoto účtu se budete přihlašovat po celou dobu navštěvování SVČ RADOVÁNEK do všech našich aktivit.
V případě, že jste v posledních několika letech vyplňovali přihlášku na některou z našich aktivit, založte účet na email uvedený v dřívějších přihláškách. Systém vám automaticky do klientského účtu načte historii přihlášek.
Po zaregostrování vám bude zpět na vyplněný email odeslán validační email. V tomto emailu klikněte na uvedený odkaz. Nyní se můžete přihlásit do vašeho účtu.

!!! BEZ POTVRZENÍ VALIDAČNÍHO EMAILU SE ÚČET NEAKTIVUJE !!!

3. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU
Vyplňte email uvedený při registraci a heslo. Potvrďte.

4. PŘIDÁNÍ ÚČASTNÍKA
Jste-li v klientském účtu poprvé, je nutné nejprve založit nové účastníky. V pravé části klikněte na tlačítko "nový účastník". Vyplňte přesně všechny kolonky, zejména školu. Potvrďte.
Požadované údaje podléhají matrice dle školského zákona. S údaji je nakládáno dle normy GDPR.
Účastníkem jsou osoby, které chcete přihlásit na aktivitu.
V případě, že systém načetl historii přihlášek a účastníků, ověřte kliknutím na tlačítko "upravit účastníka" všechny údaje, popřípadě doplňte.

V případě, že při registraci nového klientského účtu se nenačetly žádné historické přihlášky a nový účastník přesto nejde přidat (systém hlásí, že účastník je již zadán), je pravděpodobně veden v evidenci pod jiným emailem. V takovém případě založte klientský účet na původní email nebo kontaktujte pracoviště pro další postup.

Prosíme o pravidelnou aktualizaci kontaktních a osobních údajů registrovaných účastníků. Minimálně jednou ročně. Zejména školu, zdravotní pojišťovnu, kontaktní údaje.

5. VÝBĚR KROUŽKU
V levé části v sekci "kroužky" vyberte požadovaný kroužek. Pokud jste použili tlačítko "přihlásit online" přímo u kroužku, budete již nasměrováni přímo do vybraného kroužku.
Není-li kroužek uveden, není možné se již elektronicky přihlásit. Kontaktujte vedoucího pracoviště.
Při první registraci, doporučujeme po zaregistrování účtu, opětovně použít tlačítko "přihlásit" v popisu kroužku. Budete tak nasměrováni přímo do přihlášení kroužku - není potřeba jej vyhledávat v seznamu kroužků.

6. PŘIHLÁŠENÍ
Klikněte na tlačítko "přihlásit účastníka". Pečlivě čtěte uvedený text. Zaškrtejte potřebné volby a potvrďte.
Po přihlášení obdržíte potvrzovací email s dalšími instrukcemi.

7. VYČKAT NA POTVRZENÍ PŘIHLÁŠKY
Odeslanou přihlášku systém zaregisruje do chráněného systému Zde přihláška podléhá kontrole vyplnění nutných údajů a potvrzení registrace vedoucím tábora. Po odsouhlasení registrace systém zašle zpět do vašeho klientského účtu přihlášku ve formátu pdf ke stažení. Přihlášku vytiskněte, podepiště z obou stran a co nejdříve doručte na pořádající (kontaktní) pracoviště.

Dále se řiďte pokyny uvedenými na obrazovze.

Chcete-li přihlásit více účastníků, postup opakujte od bodu 4.

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI NÁS KONTAKTUJTE.

Osobně na pracovišti

Nemáte-li možnost elektronického přihlášení, obraťte se na kontaktní osobu uvedenou v detailu kroužku. Bude vám sdělen další postup.

Přihláška je závazná. 

 

» Podmínky účasti v kroužku

 • řádně vyplněná a schválená přihláška v klientském účtu
 • zaplacený účastnický poplatek

Součástí podpisu přihlášky je prohlášení rodičů, či zákonných zástupců:

Souhlasím se členstvím dítěte v uvedeném zájmovém útvaru na celý školní rok. V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny zájmového útvaru (místo, den a čas činnosti ZÚ, nahrazení neuskutečněných lekcí, pedagog volného času). Souhlasím s tím, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny a použity pro vlastní propagaci činnosti v tisku, médiích, na internetových stránkách a Facebooku SVČ RADOVÁNEK. Pokud si nepřejete, aby Vaše dítě bylo prezentováno na webových stránkách SVČ a v médiích, je nutné toto uvést na této přihlášce v jiných sděleních. Beru na vědomí, že organizace neručí za odložené věci a osobní majetek účastníka (finanční hotovost, mobilní telefon, atd.). V době svátků a školních prázdnin se činnost zájmového útvaru nekoná.

S údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, který provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účastníci zájmového vzdělávání, včetně studentů VOŠ, jsou pojištěni centrální pojistkou KÚ PK u pojišťovny Kooperativa a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8. Pojištění se nevztahuje na nestudující mládež a dospělé.

Všichni účastníci zájmových útvarů SVČ RADOVÁNEK se řídí vnitřní směrnicí o úplatě za zájmové vzdělávání. Beru na vědomí, že úplata za zájmové vzdělávání dle vyhlášky 74/2005 Sb. se nevrací (s výjimkou vážných zdravotních důvodů trvajících déle jak dva měsíce). Účastnický poplatek se vrací pouze v případě potvrzení od lékaře, že účastník ze zdravotních důvodů nadále nemůže navštěvovat zájmový útvar. V ceně zájmového útvaru jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s provozem, organizací, vybavením a materiálním zajištěním. Další náklady nad rámec pravidelné činnosti zájmového útvaru nejsou v ceně zahrnuty a bude Vás o nich informovat pedagog. Úplatu za ZÚ je možné rozložit do dvou splátek. Splátku je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání/předání příkazu k úhradě. V průběhu školního roku garantujeme minimálně 30 schůzek zájmového vzdělávání.

Jelikož jste se rozhodli navštěvovat náš zájmový útvar (ZÚ), žádáme zákonné zástupce o dohled nad docházkou a zajištění průběžné kontroly. Pokud se Vaše dítě tři krát za sebou nedostaví do ZÚ bez řádné omluvy, upozorníme Vás na tuto skutečnost telefonicky, popřípadě e-mailem. Toto opatření je nutné z důvodu zajištění bezpečnosti Vašeho dítěte v době, kdy na základě Vámi řádně vyplněné přihlášky za něj neseme odpovědnost. Je nutné nosit přezůvky a řádně se přezouvat. SVČ nezajišťuje pitný režim.

Zákonný zástupce potvrzuje svým podpisem, že se seznámil se základními dokumenty SVČ RADOVÁNEK - Vnitřním řádem, Školním vzdělávacím programem. Dostupnými na recepci jednotlivých pracovišť a na www.radovanek.cz. Bližší informace podá vedoucí pracoviště nebo jím pověřená osoba.

 

» Platební a storno podmínky

CO POTŘEBUJI K ZAPLACENÍ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU?

 • číslo bankovního účtu
 • variabilní symbol - uveden na přihlášce
 • částku k zaplacení

!!! BEZ TĚCHTO POKYNŮ NEPROVÁDĚJTE PLATBU !!!

V případě špatně zadaného variabilního symbolu se platba nespáruje. Ve vašem klientském účtu bude stále označena jako pohledávka.

Platební pokyny naleznete ve spodní části přihlášky. Každý účastník má pro každou akci jiný variabilní symbol.

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 30 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit do dvou splátek. Variantu platby určujete v klientském centru při procesu přihlašování. Pokud je v klientském centru nabídnuta pouze celoroční platba, není rozdělení umožněno. Celoroční platba je o 200,- Kč zvýhodněná oproti rozděleným splátkám.

Storno podmínky jsou uvedeny na přihlášce v části prohlášení.

KDE OBDRŽÍM POKYNY K PLATBĚ?

 • Platební pokyny naleznete ve spodní části každé přihlášky.
 • Samostatný platební příkaz si můžete nechat zaslat emailem.
 • Platební pokyny obdržíte osobně na kontaktním pracovišti
 • Platbu lze provést online platební bránou z klientského centra
 • Platbu lze provést pomocí QR kódu přes mobilní bankovnictví. QR kód najdete v klientském centru.