Zpracování vratek

Jak použít přebytek peněz v klientském účtu pro úhradu nové přihlášky

Z důvodu uzavření všech pracovišť SVČ RADOVÁNEK v souvislosti s pandemií koronaviru v měsících březen-květen, měli rodiče a zákonní zástupci možnost zažádat do 30.6.2020 o vratku poměrné části za tyto měsíce. Každý měl možnost zvolit vrácení částky zpět bankovní účet, anebo ponechat příslušnou částku v klientském účtu pro úhradu budoucí přihlášky.

SVČ RADOVÁNEK zpracuje všechny žádosti do 30.9.2020.

V tomto článku odpovídáme na nejčastější dotazy v souvislosti s použitím přebytku.

 1. Jak poznám, že byla částka vrácena na můj účet?

  • Částka došla na můj bankovní účet.
  • Vyrovnání plateb je vidět u konkrétní přihlášky v klientském účtu viz obrázek 1. V kolonce "doplatit" je uvedena 0,- Kč. V opačném případě je zde uvedena záporná částka a zelená věta o stavu vyřízení žádosti.

Obrázek 1:

 vratka obr1

 

2. Kde najdu převedený přebytek k dalšímu využití?

  • Přebytek na klientském účtu je nejlépe vidět po rozkliknutí nové přihlášky - viz obrázek 2.
  • Uvedený přebytek je součtem všech přebytků u přihlášek vedených pod tímto klientským účtem. Tedy všech surozenců za všechny aktivity.
  • Po zpracování vratky jako přebytku pro další období budete informováni systémovým emailem.

Obrázek 2:

 vratka obr2

 

3. Jak přebytek použiji pro úhradu nové přihlášky?

  • Po obdržení schválené přihlášky do klientského účtu přihlášku rozklikněte a systém Vás informuje o nastavených platbách. V případě přebytku budete vyzváni, zda jej chcete využít nebo ponechat. Volba zaškrtávacím políčkem - viz obrázek 3.
  • Pozor. V případě použití přebytku se konečná výše účastnického poplatku přepočítá na obrazovce. V tištěné verzi přihlášky, kterou podepisujete, se tato úprava platby neprojeví.

Obrázek 3:

 vratka obr3

 

4. Již jsem se přihlásil a převod přebytku zatím nebyl zpracován. Kdy uhradit účastnický poplatek?

  • Ačkoliv Vás systém vyzývá k úhradě přihlášky do 30 dnů od obdržení platebních pokynů, vyčkejte. 
  • V klientském centru sledujte, až se objeví u nové přihlášky přebytek a poté teprve uhraďte zbylou částku.