RADOVÁNEK na slavnostním předávání certifikátů pro překladatelství a tlumočnictví ve Weidenu

Dne 8. a 9. listopadu 2018 se na Odborné akademii pro překladatelství a tlumočnictví ve Weidenu po osmé konaly certifikační zkoušky z češtiny pořádané Karlovou univerzitou v Praze. S ohledem na opět výborné výsledky si Vás dovolujeme pozvat na slavnostní předání certifikátů. Velmi nás těší, že certifikáty bude předávat paní generální konzulka Kristina Larischová z Mnichova.

 

Budou vyznamenáni úředníci Bavorské policie a studenti z Europa-Berufsschule, kteří složili CCE zkoušky na jazykové úrovni A1, a studenti Akademie pro překladatelství a tlumočnictví, kteří složili CCE zkoušky na jazykových úrovních A1 až C1. Rovněž máme radost z toho, že studentům, kteří ve studiu českého jazyka obzvlášť vynikli, můžeme opět udělit jazyková stipendia pro Letní školy slovanských studií na českých univerzitách, která jsou sponzorována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a krajem Horní Falce.

Ve středu, 16. ledna 2019, v 10 hod. proběhlo slavnostní předání certifikátů v aule našich jazykových škol ve Weidenu.

Oficiální článek o akci ve Weidenu. Čtěte zde...