Kolektiv RADOVÁNKU pomáhá malé Lilly

Středisko volného času RADOVÁNEK předalo dnes pomyslný šek a finanční obnos na léčbu syndromu Dravetová pro malou Lilly. Díky tomuto syndromu má Lilly mentalní retardaci, ADHD, epilepsii, specificky narušený vývoj řeči a poruchu autistického spektra. Lilly se narodila před šesti lety naší milé kolegyni Petře Androščukové. Někdy se stanou věci, které se dají jen těžko pochopit, a člověk se dostane do situace, která je jen těžko řešitelná a zasáhne celou rodinu. Pak jsou tu přátelé a lidé, kteří jsou ochotni podpořit jak milým slovem tak finančně, aby bylo vše snadnější.

Obdivuji Petru jako maminku, která se o Lilly stará s obrovským nasazením, láskou a neskonalou péčí. Patří ji veliký obdiv a úcta. Lilly je velice nemocná, má neurologické problémy, které se dají zmírnit právě neurorehabilitacemi. Ty ovšem nehradí zdravotní pojišťovna a desetidenní pobyt na těchto reahabilitacích stojí 68 tisíc korun. Aby byl účinek znatelný, je třeba těchto rehabilitací minimálně pět v roce.

Díky této nemoci musela Petra ukončit zaměstnání u nás v RADOVÁNKU, jelikož práce a výchova Lilly je složitá. Sbírku pro Lilly uspořádali kolegové, a já věřím, že naše pomoc není poslední, a že i Vy se přidáte a pomůžete malé Lilly, která od nás dostala také dnes malého medvídka pro radost,“ říká ředitelka organizace Eva Tischlerová.

Můžete ještě pomoci na tomto odkazu do 31. 5. 2021 malé statečné holčičce, její mamince a tatínkovi příspěvkem na její potřebné neurehabilitace.

Bližší informace najdete na tomto odkazu: https://www.donio.cz/ProLily

Petra Androščuková by chtěla poděkovat celému kolektivu RADOVÁNKU a všem dobrým lidem, kteří pomáhají nejen Lilly, ale i ostatním dětem stejně nebo podobně nemocným.

Děkujeme Vám.

Radovánek pomáhá 4