Táborníci

Podmínky účasti na táboře 2024

V tomto dokumentu pravidelně aktualizujeme informace o podmínkách účasti na letním táboře 2024. 

Aktuálně jsou uvedeny standardní vstupní podmínky. V případě vzniku dalších vstupních podmínek zapříčiněných vnějšími vlivy (např. epidemiologická situace), budou neprodloněně zde doplněny. Již přihlášené účastníky budeme o nových skutečnostech ihned informovat prostřednictvím emailu na přihlášce.

Pobytové, příměstské a městské tábory

Podmínky k nástupu na tábor SVČ RADOVÁNEK

  • podepsaná řádně vyplněná přihláška na tábor (podepsané obě strany)
  • zaplacená celá častka předepsaného účastnického poplatku
  • kompletně vyplněný a podepsaný nástupní list s datem ne starším jednoho dne (odevzdává se v den nástupu na tábor)
  • potvrzení od lékaře o způsobilosti účastníka (předepsaný formulář na úřední desce)

Veškeré dokumenty lze stáhnout na našich stránkách v sekci Úřední deska - Dokumenty a formuláře, nebo u kontaktní osoby vedené v popisu tábora.

Vše co potřebujete vědět k letním táborům...