Kutilská dílna nově na pracovišti v Sadech Pětatřicátníků

Na pracovišti Sady Pětatřicátníků jsme letos nově, po několika letech otevřeli technicky zaměřený kroužek Kutilská dílna, který se zaměřuje na práci se dřevem a tvoření. Tento nový kroužek je ideální způsob, jak děti seznámit s různými nástroji a ukázat jim, jak mohou pracovat se dřevem, přírodními materiály ale také s plasty nebo kovem. Děti se naučí brousit a opracovávat dřevo, vytvářet jednoduché i složitější výrobky a zároveň se budou učit koncentraci, preciznosti a trpělivosti.

Hlavním cílem tohoto kroužku je ukázat dětem cestu, jak využít dřevo ke kreativní činnosti. Děti si budou moci vyzkoušet různé techniky a postupy, které se využívají v truhlářství, řezbářství a tesařství. Budou si moci vytvořit například jednoduché postavičky nebo přívěsky, ale také složitější výrobky, jako jsou dřevěné hračky či krabičky.

Pedagog se bude věnovat individuálně každému dítěti a citlivě je bude vést k tomu, aby se co nejvíc zapojilo do tvůrčího procesu. Cílem není vytvořit profesionální výrobky, ale spíše rozvíjet schopnosti dítěte a podporovat jeho tvořivost a technické myšlení. Tato forma využití volného času navíc pomůže dětem zlepšit své psychomotorické schopnosti, zlepšit koordinaci oka a ruky a učit se řešit různé problémy.

Kroužek probíhá každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin na pracovišti Sady Pětatřicátníků 3 v Plzni. Výuka probíhá v malých skupinkách a děti budou mít k dispozici kvalitní nástroje a materiály. Děti si také budou moci vlastní výrobky odnést domů. Práce se dřevem patří mezi ty činnosti, které děti naplňuje a baví je. Proto je otevření nového kroužku pro děti skvělou příležitostí, jak rozvíjet nejen tvůrčí schopnosti, ale také fyzickou zručnost a technickou gramotnost. Doufáme, že děti nový kroužek zaujme, že si u nás najdou spoustu nových kamarádů a budou vymýšlet spoustu vlastních nápadů na své dřevěné projekty!