Společenské a jazykové vzdělávání

Mezi společenské vědy, kterými se zabýváme patří obory kulinářství-gastronomie, prevence, zdravovědy, společenské chování, módní trendy, deskové hry, organizační kluby, soutěže vyhlašované MŠMT a jazykovědy. Společenská odpovědnost se prolíná všemi zájmových útvary. Ukazujeme dětem určité vzorce chování, které přebírají od nás, od rodiny, od svých kamarádů a přátel. Vztahy mezi vrstevníky, vztah k rodině, vztah k sobě samému, ochrana života, zdravověda, zdravý životní styl, vztah k přírodě, k její ochraně, vztah ke zvířatům. Všechny tyto informace, které předáváme dětem tvoří i část jejich osobnosti. Učíme děti správnému chování, pomoci, lidskosti, samostatnosti. Předáváme jim vzorce správného chování v určitých situacích, učíme je bezpečnosti, zvládání situací, se kterými se v běžném životě setkávají, ale i se situacemi na které je nutné se připravit.

Veškeré tyto aktivity vedou zkušení pedagogičtí pracovníci a externí odborníci. Kroužky a tábory probíhají ve spolupráci odborníku z řad záchranářů ZZSPK, Městské policie, HZSPK, Útulku pro zvířata v nouzi MP. Kroužky gastronomie vedou odborníci z praxe, např. na pracovišti Ledecká šéfkuchař Martin Kotek.

Zobrazit celý popis

Kulinářství - gastronomie

Baví Vás tvoření a zároveň rádi mlsáte? Láká Vás vaření? Chcete se naučit několik receptů?

V našich kulinářských aktivitách najdete jednoduché a zábavné vaření a pečení, moderních technik. Učíme různé triky a tipy v kuchyni, připravit předkrmy, polévky, hlavní jídla, saláty, dezerty, různé nápoje a jiné dobroty. Součástí je seznámení se s etiketou stolování a pravidly zdravé výživy. Spolupracujeme s profesionálními kuchaři a cukráři, se kterými mají účastníci možnost nahlédnout do pozadí české gastronomie.


Deskové hry

Co nabízí moderní deskové a společenské hry dětem v rámci zájmového vzdělávání v SVČ RADOVÁNEK? Každá hra rozvíjí nějaký druh osobnosti, ať už jsou to dovednosti dedukční, postřehové, vědomostní či strategické. Moderní deskové a společenské hry přináší dětem nejen zábavu, ale i poučení. Žáci mají možnost se seznámit s celou řadou známých i neznámých her. Zahrají si hry na postřeh, šikovnost, logiku, strategii i týmovou spolupráci.

V SVČ RADOVÁNEK hrajeme deskové hry již od roku 2009 a pravidelně se zúčastňujeme mistrovství v deskových hrách. Průprava na soutěže je zajištěna zájmovou formou v rámci pravidelné, příležitostné a spontánní činnosti. Velkou pomocí jsou nám výrobci deskových her, kteří nás podporují a přináší nám stále nové a kreativní hry, které často získáváme dříve, než se dostanou na trh. Jsou jimi: ALBI, 4 Kavky a Piatnik.
Každý rok navštěvujeme základní školy v Plzeňském kraji. Žáci si s námi mohou zahrát deskové hry, které budou na soutěžích. Vybereme nejlepší z nich, které postupně připravíme na krajská kola, či krajské finále. SVČ RADOVÁNEK je organizátorem těchto kol pro Plzeňský kraj. Spolupracujeme také s Českou pedagogickou komorou, která zde funguje jako koordinátor a s odborníkem Janem Vodičkou, který je jeden z nejvydávanějších českých autorů deskových her a pořádá mistrovství v deskových hrách v Praze.


Jazykové vědy

Mezi jazykové vědy, patří kromě angličtiny a logopedie i tvůrčí psaní. S výukou jazyka začínáme již od předškolního věku až po kurzy pro mládež a dospělé. V tomto oboru nabízíme nejen kurzy, ale i jazykové městské tábory. Veškeré nabízené aktivity jsou vedené zkušenými pedagogy volného času a zapojenými externími odborníky.  S výukou jazyka začínáme již od mateřské školky, kdy se zábavnou formou děti seznamují a osvojují si nejjednodušší slovíčka. Výuka je stavěná na hře, básničkách, písničkách s cílem budovat v dětech pozitivní vztah k učení.  Žáci mají v oblibě zábavné učení, které jim přináší radost a zároveň mají možnost zopakovat a doplnit své dosavadní znalosti angličtiny jinou příjemnou formou. Tato forma je skvělá pro upevnění znalostí a k rychlému pohotovému vyjadřování.  

Na kurzech anglického jazyk, které jsou určené pro střední školy se studenti zabývají gramatikou v rámci školních osnov, konverzací a rozvojem konverzačních dovedností. Připravují se podle individuálních plánů na domácí práci a na konverzační témata maturitní zkoušky. Rozvoj kreativity a tvůrčího potenciálu u dětí, posílení sebedůvěry v kreativním procesu. Posílení umění obrazotvornosti, přemýšlení a pohlcení vlastní fantazií. Přenesení své představivosti na papír a získání motivace k sepsání svého prvního článku, povídky, scénáře a třeba i vlastní knihy.  


Organizační kluby

Slouží k participaci činnosti SVČ. Účastníci organizačních klubů pomáhají při organizaci kulturních, sportovních akcí. Aktivně se zapojují do příprav, učí se připravovat materiály, hry, programy na zájmové útvary a táborovou činnost. Účelně tráví svůj volný čas, kromě zábavy a různých výhod se učí spolupráci a sebeuznání.  Organizační kluby probíhají na pracovišti Petřínská a dlouhou řadu let v Kaznějově.