Dětská skupina Miniškolka Kulička při SVČ RADOVÁNEK

Adventní čas v Miniškolce Kulička byl plný zážitků

Listopad a Martinská slavnost

Hlavní událostí, kterou jsme v listopadu v Kuličce žili, byla Martinská slavnost. Dětem jsme přiblížili legendu o sv. Martinovi, jemuž soucit se žebrákem zcela změnil život. Zkoušeli jsme jaké to je se s někým rozdělit, hráli hru, při které jsme jako Martin cválali na bílém koni a dělili se o plášť, vyráběli podkovy a lucerničky pro sebe i naše blízké a hlavně zpívali mnoho krásných martinských písní. Moc jsme se těšili na setkání s Martinem, které se mělo odehrát za soumraku u kostela Všech Svatých na Roudné. Radostné očekávání došlo naplnění. 11.11. jsme společně s rodiči a dětmi vyrazili od kostela směrem k pramenům.

Po pár minutách cesty se před námi z temnoty vyloupla postava muže na koni, která zamířila přímo k nám. Zblízka jsme si již mohli být jisti, je to Martin, má přece zbroj a červený plášť! Poprosili jsme jej o světlo z jeho lucerny do našich lucerniček a zazpívali mu jako poděkování několik písní. A pak nás Martin doprovodil ke svému pokladu. Cesta k němu byla osvícená desítkami světel. Děti užasly nad tou krásou. A co bylo v truhlici s pokladem? Byla po okraj plná martinských rohlíčků, které nám pomohly péct maminky dětí, a Martin nám v ní také zanechal dopis s poselstvím: Chceš –li v srdci radost mít, zkus o to své se podělit!

Prosinec

S nástupem prosince se naše třída proměnila. V oknech se rozsvítila světélka a zářivá hvězda, na stole se objevil adventní svícen, nad bílou tabulí přibyla řada pytlíčků s čísly, jejichž tajuplný obsah příjemně podněcoval dětskou fantazii i chuťové pohárky. Každý den jsme do jednoho z nich s dětmi nahlédli, poznávali a ochutnávali nejrůznější druhy sušeného ovoce a oříšků. Očekávali jsme příchod Ježíška. Ale než Marie a Josef došli do Betléma, museli ujít dlouhou cestu a tak k nám nejdříve dorazili jiní návštěvníci. Jeden vážný a moudrý pán jménem Mikuláš a s ním krásní a dobrotiví andělé i chlupatý čert. Návštěvě se sluší něco nabídnout a tak jsme společně nacvičili a předvedli písničky i taneček. Vzácní hosté naše úsilí ocenili a rozdali každému z dětí pytlík plný dobrot a ovoce a také drobnou hračku. Přípravy na Vánoce však pokračovaly. Děti pekly perníčky, zdobily je, tvořily vánoční dekorace, zdobily stromeček, vyráběly svícínky z jablíček. Čekalo je ještě jedno setkání s andělem. Svět je kouzelné místo, a tak se jednoho dopoledne herna proměnila k nepoznání. Na podlaze herny se vinula spirála z chvojí a uprostřed ní čekal anděl s hořící svící. Každý z nás se zatajeným dechem prošel do středu spirály, aby mu anděl rozsvítil svíci, a abychom při průchodu zpět našim světlem rozzářili celou spirálu. Anděl se s námi poté rozloučil a spirála do oběda opět zmizela, ale my věříme, že v dětech navždy zůstane vzpomínka na světlo od anděla, kterým můžou rozzářit svět.

Leden

Letos nám vánoční dárečky pod stromeček přinesli namísto Ježíška Tři králové. Za neobvyklé načasování mohla nemoc a následné uzavření školky. Děti si tak bohužel na dárečky musely počkat o dva týdny déle, ale radost z nich byla možná o to větší. Největší radost mají děti (zvláště kluci) z nové stavebnice. Každý den z ní vytváří nápadité výtvory. Velkému zájmu se těší také říční kameny a nové houpadlo. Každý den také společně s dětmi prozkoumáváme nové hry, kterých se pod stromečkem objevilo hned několik. Těšíme se také na časté muzicírování s krásnými hudebními nástroji.