Proběhl druhý ročník přehlídky amatérských divadelních souborů Zlatá Opona

V sobotu 20. dubna 2024 se uskutečnil 2. ročník divadelní přehlídky ZLATÁ OPONA. Přihlásilo se sedm souborů. Jeden se však nemohl zúčastnit. Celkem vystoupilo šest divadelních souborů. Diváci mohli vidět přes šedesát účinkujících.
Přehlídku moderovala Taťána Krchovová, která zaujala svým osobitým projevem i malé diváky, kteří s ní velmi ochotně spolupracovali. Jednotlivá vystoupení hodnotila odborná porota ve složení: Tereza Danihlíková – herečka, Markéta Brůhová – režisérka dětského divadla, Renata Kočandrlová – autorka dramatizací pro děti, autorka písní pro Culinku a zpěvačka.

Přehlídka proběhla v příjemném prostředí sálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni na Skvrňanech, který poskytl dostatečný komfort hercům i divákům. V rámci doprovodného programu mohli návštěvníci využít připravený fotokoutek s nejrůznějšími druhy kostýmů. Pro nejmenší byla k dispozici malá divadelní dílnička s loutkami a kreativním tvořením zaměřeným na divadlo. Po celý den bylo k dispozici občerstvení.
Všechny soubory dokázaly přesvědčit publikum svým nasazením a vášní pro divadlo.

Vyhodnocení přehlídky:

Kategorie – mladší žáci
1. místo představení Kráska a zvíře - Divadlo z kouzelné skříňky - mladší žáci, SVČ RADOVÁNEK, pracoviště Ledecká
2. místo představení Jak Hurvínek Sněhurku na hlavu postavil - Ministerstvo dramaťáku - mladší žáci, ZŠ Dolní Bělá SVČ RADOVÁNEK, pracoviště Dolní Bělá
3. místo představení Škola po škole - Divadelní kroužek SVČ RADOVÁNEK, pracoviště Vejprnická

Kategorie – starší žáci
1. místo představení Romeo, Julie a 7.B - Divadlo z kouzelné skříňky - starší žáci SVČ RADOVÁNEK, pracoviště Ledecká
2. místo představení Já nevím - Divadelní soubor Sebranka SVČ RADOVÁNEK, pracoviště Vejprnická
3. místo představení Vysvědčení - Drama tým SVČ RADOVÁNEK, pracoviště Kozolupy

Čestné uznání bylo uděleno divadelnímu souboru Divadlo z kouzelné skříňky - mladší žáci za propracovanou scénu, kostýmy a rekvizity
Zvláštní ocenění získaly:
- za výrazný herecký projev v roli chůvy ve hře Romeo, Julie a 7.B Nela Nováková
- za zpěv a herecký výkon jako Bella ve hře Kráska a zvíře Tereza Šotová
- Za excelentní herecký výkon v roli Hurvínka Eliška Vaizová

Celkově lze konstatovat, že 2.ročník dětské divadelní přehlídky ZLATÁ OPONA získal pozitivní ohlasy od poroty, rodičů i veřejnosti. Konzultace s porotou nabídly jednotlivým souborům odborné rady a inspirativní náměty pro jejich další práci. Vzájemná konfrontace divadelních souborů přinesla všem nezastupitelné zkušenosti a podněty pro další rozvoj v dramatické oblasti.