Polytechnické vzdělávání - Modelářské vzdělávání, technické a elektronické a elektrotechnické vzdělávání

Technika, kouzelná oblast pro všechny nadšené kutily, montéry, konstruktéry a stavitele. Vydejte se s námi na cestu, kde teorie spojená s praxí dokáže rozsvítit diodu, postavit loď nebo na zastávce zahoukat vláčkem. Objevte s námi svět montování, lepení, pájení, airbrushe a dalších technik.

Své kroužky u nás najdou zájemci o technické obory již od 5ti let. Nabízíme mnoho různých činností, které koncipujeme od úplných začátečníků, přes další úrovně, až po specializované odborně zaměřené kroužky.

Zobrazit celý popis

Elektronika

Elektronice jako elektrotechnickému oboru se věnujeme v samostatných činnostech, které jsou zaměřeny na účastníky od 6 let až po velmi pokročilé účastníky našich aktivit. Mimo jiné se ale elektronika prolíná také v dalších jiných oborech jako je modelářství, robotika nebo pokročilá práce s Merkurem. V rámci výuky se využívá prolínání teoretických znalostí matematiky a fyziky, spolu s praktickými ukázkami a zkušenostmi z výroby a práce s jednotlivým nářadím.

V našich činnostech poznáte základní elektronické součástky, jejich schematické značky a vlastnosti. Dozvíte se, co je to elektrický odpor, proud a napětí. Naučíte se zapojovat vlastní elektrické obvody. Naučíme se, co je to schematické zapojení, co znázorňuje a k čemu slouží. Dozvíte se, co je to multimetr a k čemu jej potřebujeme. Transformátorová páječka, cínová pájka a odsávačka už pro Vás nebudou jen pouhá neznámá slova, naučíme se tyto a mnohé další nástroje a přístroje používat.

Napříč našimi činnostmi se naučíte postavit svůj vlastní funkční elektronický výrobek nebo si vyzkoušíte postavit v pracovním týmu společný projekt nebo experiment.

Naši lídři

Mgr. Milan Severa
Mgr. Milan Severa
Elektronika

Modelářství

Pojmem modelářství se označuje výroba konkrétních trojrozměrných modelů – objektů, staveb, strojů a podobně. Modelářství může být jak koníčkem, tak i náplní profesní činnosti, například při výrobě forem pro výrobu, nebo při návrzích strojů, výrobních linek, ale i konkrétních výrobků, Zde je modelařina součástí designérské práce. Modelů se využívá i v architektuře, ve filmu, vědeckých výzkumech ale i v dalších oblastech lidské činnosti. Modelářské kroužky rozvíjejí především jemnou motoriku, koncentraci, pečlivost, plánování, přesnost i kreativitu a spolupráci.

Účastníci našich modelářských aktivit se naučí pracovat s potřebným nářadím, naučí se číst v technických výkresech a pláncích. Případní zájemci se mohou zaregistrovat v modelářském sportu a se svými modely soutěžit.

Modelářský sport zastřešuje v České republice Svaz modelářů ČR, ve světě několik mezinárodních federací podle jednotlivých disciplín (CIAM FAI, NAVIGA, IMBRA, MOROP, ISRA, ESROC).

V SVČ RADOVÁNEK nabízíme tyto druhy modelářství:

  • Papíroví modeláři
  • Letečtí modeláři
  • Lodní modeláři
  • Plastikový modeláři
  • Raketový modeláři
  • Železniční modeláři

Naši lídři

Lumír Honzík
Lumír Honzík
železniční a raketoví modeláři, dlouholetá spolupráce, projekt klubového kolejiště
Jan Hanzlíček
Jan Hanzlíček
plastikoví modeláři, účast na mezinárodních modelářských soutěžích
Bohumil Vřešťál
Bohumil Vřešťál
letečtí modeláři, dlouholetá spolupráce, účast na akcích, účast na soutěžích

Merkur

Merkur má dlouholetou tradici nejen u nás v našich činnostech, ale také ve světě jako stavebnice vůbec. Díky jednoduchým konstrukčním vlastnostem, je tato stavebnice vhodná pro děti už od 5 let. Stavebnice je velmi variabilní proto je možné z ní stavět jednoduché statické modely, zároveň ale také s využitím znalostí z elektroniky či robotiky lze z Merkuru postavit funkční a pohyblivé modely. Při práci se stavebnicí se zdokonaluje jemná motorika, představivost, konstrukční dovednosti, znalosti mechaniky a elektroniky.

Naši lídři

Martin Haken
Martin Haken
dlouholetý vedoucí kroužku, spolupráce s výrobci

Kutilství

Zaměření na kutilství se prolíná napříč všemi technickými činnostmi nezávisle na věkové kategorii. Učíme se a zdokonalujeme v práci s ručními i elektrickými nástroji, stroji a pomůckami. Poznáváme rozdíly v práci a v opracovávání (řezání, broušení, natírání, lepení) základních typů materiálů - papír, dřevo, plast, sklo, kov. Nedílnou součástí kutilství je hledání optimálních pracovních postupů, ve kterých se můžeme seberealizovat a rozvíjet své dovednosti a manuální zručnost.