Tanec

Tanec je určen každému, kdo má radost z pohybu, komu pohyb přináší potěšení a kdo má chuť se rozvíjet v širokém spektru jeho stylů. Je tvůrčí uměleckou a zároveň sportovní činností, která se podílí na rozvoji osobnosti člověka. Nejenže zlepšuje fyzický stav, ale navozuje i kladné emoce, pomáhá se lépe vyrovnávat se stresem a posiluje vnitřní stránku osobnosti. Probouzí radost a posiluje týmového ducha. Tanec lze provozovat jak na zájmové a rekreační úrovni, tak i intenzivně pod vedením zkušených odborných pedagogů s cílem vychovat plně vybaveného tanečníka, připraveného pro uměleckou dráhu.

Oblast tance je zastoupena napříč všemi pracovišti. Zázemí tvoří menší i větší taneční sály s profesionálním vybavením pro výuku tance, zrcadlové stěny, audio a video technika, baletní tyče, baletizol a další alternativní povrchy a pomůcky k tanci.

Zobrazit celý popis

Disco dance

Disco dance je energický a rychlý taneční styl v rychlém hudebním tempu. Je velmi efektivní a člověk díky němu získá velmi dobrou fyzickou kondici a zpevní celé tělo. Je založen na přesnosti pohybů celého těla. Někdy je disco dance kombinováno se show tzn., že se k tanci přidá i příběh či show, rekvizity i kulisy a celá choreografie je pak obohacena o hereckou a dramatickou složku. Disco show je velmi oblíbené mezi mladšími tanečníky, jelikož se lépe vcítí do vystoupení, choreografie nebo taneční formace. Disco dance je kombinováno se základy gymnastiky a balletu, využívají se zde taneční figury jako jsou skoky, piruety, gymnastické akrobatické řady apod.

Tanečním stylem disco dance se zabývá zejména Spider dance company od tanečních přípravek až po soutěžní týmy mládeže. Pro zájemce otevírá každoročně mini dance club disco a přípravku mini dětí ve věku 4 –7 let pro začátečníky, kde se učí základům totoho zaměření. Pro pokročilé pak nabízí skupiny Mini děti A, děti discvo show a dance dance, následně pak věkovou kategorii junioři a mládež nad 15 let. Taneční zaměření disco dance má svoji oficiální soutěžní kategorii, v které se konají po celý rok pohárové, regionální, republikové i zahraniční soutěže pod tanečními svazy Czech dance organization či best dance group. Tanečníci soutěží v projektech solo, duo, malá skupina do 7 tanečníků a velké taneční formace od 8 –24 tanečníků .

Naši lídři

Mgr. Ivana Pokorová
Mgr. Ivana Pokorová
Spider Dance Company, disco
Karolína Pokorová
Karolína Pokorová
Spider Dance Company, disco
Bc. Jana Tauborová, DiS.
Bc. Jana Tauborová, DiS.
Spider Dance Company, taneční přípravky

Street dance

Street dance zahrnuje všechny pouliční tance, ve kterých si nachází stále větší oblibu mladá generace. Mezi originální (původní) pouliční taneční styly patří Breaking (Break Dance), Locking a Popping, později se přidaly Hip Hop a House Dance. Dnes však pod Street Dance zařazujeme mnohem více tanečních stylů: Dancehall, Litefeet, Krump, Vogue, Waacking, atd. Všechny tyto tance jsou neoddělitelně spjaty s konkrétní hudbou a životním stylem. Tanečníci se pohybují volně a dokonce se snaží vymýšlet a tvořit svůj vlastní osobní styl. Improvizace je základem většiny pouličních tanců, i když i zde najdeme promyšlené choreografické prvky, smíšené právě s improvizací.

Ke street dance patří i specifický styl v oblékání, například volné kalhoty, dlouhá volná trika, kšiltovky, pořádné, pevné tenisky, které se jen tak nezničí, dále pak potítka, na kterých se tanečník může libovolně „klouzat“ po zemi a „létat“ po parketu. Někdy je street dance kombinováno se show tzn., že se k tanci přidá i příběh či show, rekvizity i kulisy a celá choreografie je pak obohacena o hereckou a dramatickou složku. Street show je velmi oblíbené mezi mladšími tanečníky, jelikož se lépe vcítí do vystoupení, choreografie nebo taneční formace.

Tanečním stylem Street dance se zabývá zejména Spider dance company od tanečních přípravek až po soutěžní týmy mládeže. Pro zájemce otevírá každoročně mini dance club street, kurzy streetdance pro děti i dospělé (rodiče - maminky i tatínky), kde se učí základům totoho zaměření nebo se jen tančí pro radost. Pro pokročilé pak nabízí skupiny děti, juniorů mládeže.

Taneční zaměření street dance má svoji oficiální soutěžní kategorii, v které se konají po celý rok pohárové, regionální, republikové i zahraniční soutěže pod tanečními svazy Czech dance organization či Best dance group. Tanečníci soutěží v projektech solo, duo, malá skupina do 7 tanečníků a velké taneční formace od 8 –24 tanečníků. Tanečníci se mohou účastnit i tzv. street battlů, kde je to již více o individualitě a freestylovém tanci.

Naši lídři

Bc. Iveta Mudrová
Bc. Iveta Mudrová
Spider Dance Company, disco
Bc. Simona Andersová
Bc. Simona Andersová
Spider Dance Company, disco

Art dance

Artové taneční styly jsou rozsáhlou skupinou, kterou určuje zejména historický vývoj tance. Zahrnuje balet, modern a contemporary dance a jazz dance. Společným pojítkem je vyjádření pocitů, nálady nebo příběhu za využití rozmanitých tanečních technik. Vznikají taneční kompozice a choreografie, které pak v souladu s kostýmy a rekvizitami vytváří výsledný umělecký dojem.

Taneční a pohybová průprava

Předtím než přistoupíme k výuce jednotlivých stylů a tvorbě choreografií pro veřejná vystoupení či soutěže začínáme s nejmenšími dětmi taneční a pohybovou průpravou. Při výuce je kladen důraz na správné držení těla, pohybový rozsah, základy rytmiky a estetiky, koordinaci a kulturu pohybu. Prostřednictvím hravých cvičení a improvizací děti vyjadřují svoji kreativitu v pohybu a pěstují si vztah k vlastnímu tělu, sobě samému a k ostatním. Vše probíhá za doprovodu oblíbené taneční hudby. Součástí lekcí jsou jednoduché krokové variace a kompozice, taneční a pohybové hry. Výuka je vedena odborně a profesionálně našimi lektory tance.

Balet

Balet je klasickou taneční technikou, která je založená na ustálených cvičeních, díky kterým získáváme sílu, pružnost, rovnováhu a zároveň ladnost, se kterou všechny, včetně velmi náročných prvků provádíme. Typickým znakem jsou vytočené pozice nohou, velký rozsah dolních končetin, pružné a vysoké skoky, ladné, plynulé a přesné pohyby. Pokud se taneční soubory nevěnují baletu jako hlavnímu stylu, často ho využívají právě k technické přípravě svých tanečníků. Pravidelný trénink vede ke zdokonalení tanečních schopností, které lze pak využít i v ostatních tanečních technikách.

Modern a contemporary dance

Modern a contemporary dance je současný styl, který se opírá o taneční techniky Marthy Graham, Jose Limon, Louis Horton a jejich dalších žáků a následovníků. S využitím technických cvičení a principů jednotlivých technik vedeme tanečníky k jejich vlastnímu přirozenému pohybu. Typickými znaky jsou tzv.floorwork, tedy tanec na podlaze, použití a záměrné střídání švihového a vedeného pohybu a využití gravitace a energie uvnitř těla.

Contemporary dance se vyznačuje zkoumáním možností pohybů těla. Využívá k tomu znalostí z mnoha dalších oborů, jako anatomie, kineziologie a též poznatky jiných pohybových systémů, jako body-mind awareness, joga, Feldenkrais a Alexander technique a dalších. Subjektivním pojetím a propojením těchto principů si utváří každý lektor a choreograf svůj vlastní rukopis, který pak definuje jednotlivé taneční školy a soubory. Nedílnou součástí výuky tohoto stylu je improvizace, vlastní pohybové vyjádření na zadané téma. Improvizace umožňuje projevovat naši přirozenost a reagovat spontánně na aktuální pohnutky a situace. Její součástí je i kontaktní improvizace. Zde se jedná se o tanec či pohyb s partnerem založený na práci s váhou, rovnováhou a vzájemné podpoře. Tento systém jedinečným způsobem propojuje posilování celého těla, rozvoj vztahů mezi lidmi, reflexy a zcela odlišné vnímání situace, prostoru, času i sebe sama. Umocňuje bytí tady a teď.

S využitím těchto principů vznikají ve spolupráci s dětmi originální choreografie, které pak taneční soubory prezentují ve svých projektech a soutěžích.

Jazz dance

Jazz dance je taneční styl, který je významně ovlivněn jazzovou hudbou, která je dominantní a zároveň určuje originální projev tanečníka. Využívá mnoho prvků z ostatních tanečních technik. Charakterizuje jej velká, až extrémní dynamika, izolované pohyby jednotlivých částí těla i pasáže tančené na zemi (převaly, kontrakce, zdvihy, pády). Důležitým prvkem je i výraz, sdílení pocitů a nálad, daných hudbou nebo tématem choreografie. Jazz dance zpopularizoval svou prací Bob Fosse, který se autorsky podílel na broadwayských představeních. Proto je tento styl nejvíce využíván v muzikálech.


Společenský tance

Učíme koordinaci pohybů, rovnováze, správnému držení těla a základním krokům tanců polka, chacha, jive a waltz. Účastníci získají zkušenosti s vystupováním před lidmi v podobě vystoupení, besídek, apod. a též budou připraveny na účast na dětských tanečních soutěžích ať v páru (chlapec-dívka), tak v kategorii "synchro" (dvě dívky tančí vedle sebe stejné kroky). V rámci tréninků se již také klade důraz jak na fyzickou přípravu, kdy formou náročnější rozcvičky dochází i k posílení vnitřních svalů důležitých pro jakýkoli sport, tak na hudební průpravu pro zmiňované tance.