Dramatická a hudební výchova

Hudba, rytmika a dramatizace patří do přirozeného vývoje lidské bytosti. Z těchto základů vychází a staví na nich činnost zájmových aktivit v oblasti hudební i dramatické. Na pobočkách SVČ RADOVÁNEK naleznete mnoho volnočasových kroužků, který napomůžou u dětí nalézt cestu k jejich prosazení v současném světě. Kvalifikovaní pedagogové a odborníci, kteří činnosti vedou, dokáží s dětmi pracovat na profesionální úrovni, a tak se pro ně mnohdy stanou divadlo i hudba záležitostí na celý život.

V Hudebně-dramatické oblasti probíhá výuka od úplných začátečníků až po profesionály. Hodiny jsou pojednány převážně zábavnou vzdělávací formou a jedinci se učí pracovat jak samostatně, tak ve skupině. Déle se snažíme o rozvoj pohybových a rytmických dovedností, mluveného slova a schopnosti nebát se vystoupit před veřejností. Účastníci zájmového vzdělávání nemusí být jen budoucími herci, moderátory či hudebníky a zpěváky, ale i dobře mluvícími učiteli, lékaři, nebo politiky. Vždyť správné ovládání lidského těla, lidské mluvy a hlasu je cílem celkové spokojenosti člověka.

Zobrazit celý popis

Dramatika

Dramatická oblast nabízí zájmové kroužky především divadelní, kde se sdružují děti se zájmem o společenskou a dramatickou činnost. Nabízí několik divadelních souborů napříč pracovišti po celé Plzni. Snoubí široké spektrum báječného a tajemného světa faktu i fantazie. Převtělování do jiných postav a situací, které jsou v běžném životě těžko splnitelné. Vychovává jedince pohybově, mluvně, výtvarně i technicky.

 Pro zájemce nabízíme zájmové kroužky, tábory i divadelní představení, spolupráci s ZUŠ Terezie Brzkové, Divadlem J.K.Tyla a ZOO Plzeň. Někteří z žáků jsou individuálně připravování pro studium na uměleckých školách jako jsou například konzervatoře, DAMU a JAMU.

Do dramatické oblasti patří divadelní soubory, které se zabývají činoherní, či muzikálovou činností. V muzikálu se skloubí tradiční činohra se zpěvem a tancem.

Naši lídři

Zdislav Princ
Zdislav Princ
Autor divadelních her

Hudební nástroje

Hudební oblast nabízí například hru na kytaru, ukulele, elektrickou kytaru, ale také na klávesy a flétnu. V divadelní oblasti si můžete vyzkoušet divadelní a filmové dílny, muzikálovou a dramatickou hru. Jednotlivé kroužky jsou rozděleny dle nástrojů, věku a pokročilosti hraní. Od úplných začátečníků po pokročilé až dospělé hráče. Mladí umělci mají možnost zkoušet s kapelou složenou z žáků hudebního oddělení, vyzkoušet si hru se zvukovou aparaturou v našem nahrávacím studiu, zúčastnit se hudebních soutěží, pokusí se tak připravit na profesionální dráhu.

Pro zájemce nabízíme zájmové kroužky, tábory i veřejná vystoupení našich žáků. Hudební kroužky probíhají pod pracovišti Ledecká, Komenského, Staniční a Kaznějov.

Hudební kroužky vedou jak kvalifikovaní interní pedagogové, tak odborníci, kteří jsou převážně profesionálními muzikanty. Někteří z nich jsou bývalými žáky hudebního oddělení.

Hra na elektronické nástroje: klávesy, elektrická kytara, bicí

Zájemci, kteří si chtějí rozšířit svoje hudební znalosti, mají možnost zahrát si na různorodé elektronické nástroje. Vyzkoušet si a poslechnout jejich zvuk, techniky hraní na bicí, klávesové a strunné nástroje. Ve vybaveném zvukovém studiu mohou natočit skladby svých prvních hudebních počinů, ale i profesionální tvorbu.

Hra na akustické nástroje: akustická kytara, ukulele, flétna, perkusní nástroje

Hra na akustické hudební nástroje tvoří základní složku hudebního oddělení. Tyto hudební nástroje hojně využíváme při hudebních kroužcích, táborech a při výukových programech. Účastníci se při hraní skladby často doprovázejí i perkusními nástroji, jako jsou dřívka, triangl, tamburína a boomwhackers. Pro obzvláštnění skladeb používáme cajon a drumbeny, které dodají muzice profesionální nádech.

Mladí hudebníci mají možnost:

  • Zkoušet s kapelou složenou z žáků hudebního oddělení.
  • Vyzkoušet si hru se zvukovou aparaturou v našem nahrávacím studiu.
  • Zúčastnit se hudebních soutěží.
  • Pokusit se připravit na profesionální dráhu.

Naši lídři

Renata Kočandrlová
Renata Kočandrlová
Klávesy, rytmika

Rytmika a zpěv

Zájmové útvary zaměřené na hudbu, zpěv i dramatiku jsou spojené s rytmikou. Ta je důležitou součástí pro rozvoj ovládání hlasu a sluchu. Součástí jsou rytmické a koordinační hry a cvičení, při kterých společně vybudujeme kladný vztah k hudbě a naučíme se spolupracovat ve skupině. Tato spolupráce je následně důležitá při sborovém zpěvu. Ve sboru jsou děti připravovány od útlého až do dospělého věku. Učí se zpívat skupinově, ale také individuálně. Forma vlastního prožitku je vede k aktivnímu zpěvu. Věnujeme se hudebním činnostem, které podporují muzikálnost, rozvíjejí zpěv a zároveň působí na citový vývoj dítěte, pěstují vnímavost, fantazii, pozornost a paměť, rozšiřují slovní zásobu, zlepšují tím každodenní komunikaci. Výsledkem jsou pěvecká vystoupení, která jsou ukázkou celoroční práce.

Naši lídři


Historický šerm

Skupina historického šermu Camelot vznikla již před lety, pod pracovištěm Ledecká. Skupina byla a je určená pro děvčata a chlapce, kteří touží proniknout do tajů dobové etikety, chtějí ovládat základní dovednosti pravých rytířů. S rytířským uměním pak mohou vystoupit na dobových slavnostech města, případně se účastnit historických slavností. Skupinu historického šermu vedou šermíři, kteří se svojí historickou skupinou vystupují po celé republice.

Naši lídři


Zvukové studio

Pro zvýšení kvality zájmových kroužků a hudebních aktivit vzniklo na pracovišti Ledecká zvukové studio, které zájemcům nabízí nahrávání hudby a mluveného slova. Je využíváno hudebními a divadelními kroužky, ale především také začínajícími kapelami. Probíhají zde i výukové programy. Studio je vybaveno výkonným počítačem, mixážním pultem a zvukovou aparaturou s mikrofony. Součástí jsou také elektronické hudební nástroje např. basová kytara, elektroakustická kytara a ukulele, elektronické bicí a klávesy.

 Studio je zaměřeno na pořizování hudebních nahrávek, nahrávání mluveného slova, tvorbu voiceoverů, hudební a zvukovou postprodukci, nahrávání reklamních spotů, ale také k vytvoření podkladové hudby.